ค้นหา
  การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนเลียบทางด่วนกาญจนาภิเษก (ด้านใต้) และซอยสะแกงาม 14 บางพื้นที่ วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนราษฎร์บูรณะ และถนนสุขสวัสดิ์ บางพื้นที่ วันพุธที่ 22 กันยายน 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนชั่วคราว วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนชั่วคราว วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  เกาะติดข่าวภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2564
กปน. ร่วมประชุมติดตามการแก้ปัญหาน้ำเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำบางปะกง ณ เขื่อนพระราม 6 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 3 มี.ค. 2564

กปน. ร่วมประชุมติดตามการแก้ปัญหาน้ำเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำบางปะกง ณ เขื่อนพระราม 6 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ (เขื่อนพระราม 6) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำบางปะกง เพื่อรับทราบสถานการณ์น้ำและมาตรการบริหารจัดการควบคุมค่าความเค็มในการดำเนินการระยะเร่งด่วน และแผนงานแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนในระยะยาวของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมมอบนโยบายเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายกวี อารีกุล ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) พร้อมคณะผู้บริหาร กปน. และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม และนำเสนอข้อมูลสำคัญด้วย  

ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี ได้มอบนโยบายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ กปน. ได้แก่ ● ขอให้ กปน. ร่วมมือกับ กรมชลประทาน ในการควบคุมค่าความเค็มไม่ให้เกินเกณฑ์วิกฤติ 0.50 กรัมต่อลิตร สำหรับน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร ด้วยการประเมินน้ำต้นทุน วางแผนการใช้น้ำอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ และการนำน้ำจากลุ่มน้ำแม่กลอง มาช่วยผลักดันน้ำเค็มตามความจำเป็น ● เร่งรัดแผนงานระยะยาว เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ● พิจารณาเพิ่มจุดรับน้ำดิบที่ไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำเค็ม ● พิจารณาหาแหล่งสำรองน้ำจืด ไว้ใช้ในยามที่น้ำทะเลหนุนสูง ● พิจารณาระบบผลิตน้ำประปาจากน้ำกร่อย เป็นต้น 

ในการนี้ ผู้ว่าการ กปน. ได้นำเสนอมาตรการควบคุมและลดผลกระทบจากปัญหาน้ำเค็ม เพื่อการผลิตน้ำประปา และมาตรการแก้ไขปัญหาระยะยาว ซึ่งครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ อาทิ ● ภารกิจและพื้นที่ให้บริการ ของ กปน. ● การใช้น้ำดิบของ กปน. ● ที่ตั้งสถานีสูบน้ำดิบ/จุดรับน้ำดิบ/แนวคลองประปา ● ระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำ ● ความร่วมมือกับกรมชลประทาน ในการบริหารจัดการน้ำ เพื่อควบคุมค่าความเค็ม ● การแก้ไขปัญหา ระยะสั้น-กลาง-ยาว เช่น >> ปฏิบัติการ Water Hammer of Chao Phraya River Flow Operation (กระแทกลิ่มความเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยา) >> การเพิ่มกำลังการผลิตน้ำจากโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ >> การสร้างอุโมงค์ส่งน้ำจากฝั่งตะวันตก >> การปรับปรุงคลองประปา ทั้ง 2 ฝั่ง >> การเพิ่มจุดรับน้ำดิบที่ไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำเค็ม เป็นต้น
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125