ค้นหา
  การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนสุขาภิบาล 5และถนนสายไหม บางพื้นที่ วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนกาญจนาภิเษก (ด้านตะวันตก) และถนนทางหลวงหมายเลข 345 บางพื้นที่ วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนรามคำแหง บางพื้นที่ วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไม่ไหลชั่วคราว วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  เกาะติดข่าวภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2563
มท.1 มอบนโยบาย "อย่าให้รั่ว อย่าให้กร่อย"

วันที่ 23 ก.ย. 2563

          เมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 12.00 น. นายกวี อารีกุล ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) และคณะผู้บริหาร กปน. เข้าพบ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.1) เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าการ กปน. คนใหม่ ซึ่งดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา

          มท.1 ได้กล่าวแสดงความยินดีแก่นายกวี ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าการ คนใหม่ พร้อมกล่าวขอบคุณ กปน. ที่ช่วยบรรเทาความเดือดของประชาชนด้วยดีเสมอมา เช่น มาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้กล่าวถึงการลดน้ำสูญเสียและการขยายเขตให้บริการซึ่งเป็นภารกิจสำคัญ แม้การดำเนินงานค่อนข้างมีอุปสรรค แต่ขอให้ กปน. ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ

Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125