ค้นหา
  การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนสุขาภิบาล 5และถนนสายไหม บางพื้นที่ วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนกาญจนาภิเษก (ด้านตะวันตก) และถนนทางหลวงหมายเลข 345 บางพื้นที่ วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนรามคำแหง บางพื้นที่ วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไม่ไหลชั่วคราว วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  เกาะติดข่าวภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2563
รง.ธนบุรี ซ้อมแผนฉุกเฉินกรณีคลอรีนรั่วไหลร่วมกับหน่วยงานภายนอก

วันที่ 8 ก.ย. 2563

          เมื่อ​วันที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ โรงงาน​ผลิต​น้ำธนบุรี นายธนภัทร ลีฆะสถิร ผู้อำนวยการกองโรงงานผลิต​น้ำธนบุรี​ เป็นประธานในการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน กรณีคลอรีนรั่วไหล แบบบูรณาการกับหน่วยงานภายนอก ของโรงงานผลิต​น้ำธนบุรี

          โดยมี นายพงศธร ศิริธรรม ผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อย ผู้แทนจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร ศูนย์เอราวัณ สำนักอนามัย สถานีตำรวจ สถานีดับเพลิง ชุมชน และ​หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมฝึกซ้อมแผนฯ​

          โดยสมมุติสถานการณ์ว่าเกิดเหตุคลอรีนรั่วไหล ส่งผลกระทบกับชุมชนโดยรอบโรงงาน และต้องขอการสนับสนุน​จากหน่วยงานภายนอก ซึ่ง กปน. ได้ตั้งกองอำนวยการสถานการณ์ฉุกเฉินบริเวณฟู้ดแลนด์ จรัญสนิทวงศ์ พร้อมติดต่อประสานงาน​กับหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อระงับเหตุ ซึ่งสามารถยุติเหตุได้ภายใน 30 นาที

          ทั้งนี้ ผู้ฝึกซ้อมได้หารือปัญหาและอุปสรรคหลังการฝึกซ้อมแผนฯ อาทิ การปฏิบัติงาน การติดต่อประสานงาน ความพร้อมของชุดและอุปกรณ์​ ฯลฯ เพื่อปรับปรุงแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน​ให้มีความสมบูรณ์มากที่สุด

Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125