ค้นหา
  การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนสุขาภิบาล 5และถนนสายไหม บางพื้นที่ วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนกาญจนาภิเษก (ด้านตะวันตก) และถนนทางหลวงหมายเลข 345 บางพื้นที่ วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนรามคำแหง บางพื้นที่ วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไม่ไหลชั่วคราว วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  เกาะติดข่าวภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2563
กปน.จัดอบรม "Dark Side of Cyber World มุมมืดบนโลก Cyber"

วันที่ 3 ก.ย. 2563

          เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ รศ.ดร.ชนินทร์ ทินนโชติ ประธานอนุกรรมการกำหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของการประปานครหลวง (กปน.) เปิดการอบรม "Dark Side of Cyber World มุมมืดบนโลก Cyber" (การสร้างความตระหนักและความเข้าใจภัยคุกคาม (Cyber Threat)) โดยมี นายธำรง บูรณตระกูล รองผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) เข้าร่วมรับฟังด้วย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจระเบียบการรักษาความปลอดภัย แนวโน้มภัยคุกคามความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และแนวทางการป้องกันเพื่อลดผลกระทบต่อระบบสารสนเทศ ของ กปน. โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 145 คน

          ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์อนันต์ โซนี่ ผู้อำนวยการแผนกบริการธุรกิจที่ปรึกษา บริษัท เอซิสโปรเฟสชั่นนัลเซ็นเตอร์ จำกัด เป็นผู้บรรยายในครั้งนี้

Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125