ค้นหา
  การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนสุขาภิบาล 5และถนนสายไหม บางพื้นที่ วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนกาญจนาภิเษก (ด้านตะวันตก) และถนนทางหลวงหมายเลข 345 บางพื้นที่ วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนรามคำแหง บางพื้นที่ วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไม่ไหลชั่วคราว วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  เกาะติดข่าวภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2563
กปน. ร่วมงานเสวนา "พลังรัฐวิสาหกิจไทย วิถีใหม่ วิถียั่งยืน"

วันที่ 3 ก.ย. 2563

          เมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องกันตัง การยางแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ นางราชิรัช อุทาโย ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักผู้ว่าการ) การประปานครหลวง (กปน.) นำคณะผู้บริหาร และพนักงาน กปน. ร่วมงานเสวนา "พลังรัฐวิสาหกิจไทย วิถีใหม่ วิถียั่งยืน" เปิดเบื้องหลังความสำเร็จ และการขับเคลื่อนองค์กรสู่วิถีใหม่ที่ยั่งยืน จากองค์กรชั้นนำของประเทศ ซึ่งจัดโดย ชมรมรัฐวิสาหกิจเพื่อสังคม (ชรส.) เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ในสถานการณ์ที่ต้องปรับตัวและปรับเปลี่ยนไปสู่วิถีใหม่ (New Normal) ในบริบทความท้าทายของรัฐวิสาหกิจไทยให้ก้าวไกลต่อไปในอนาคต โดยมี นายกฤษณ์ อิ่มแสง ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในฐานะประธานชมรมรัฐวิสาหกิจเพื่อสังคม เป็นประธานในพิธีเปิดการเสวนา

          ในการนี้ นางราชิรัช เป็นผู้แทน กปน. นำเสนอแนวทางการดำเนินงาน และปัจจัยความสำเร็จของการดำเนินงานด้านความยั่งยืน / ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ในเวทีเสวนาฯ ร่วมกับ ผู้บริหารจากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125