ค้นหา
  การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนสุขาภิบาล 5และถนนสายไหม บางพื้นที่ วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนกาญจนาภิเษก (ด้านตะวันตก) และถนนทางหลวงหมายเลข 345 บางพื้นที่ วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนรามคำแหง บางพื้นที่ วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไม่ไหลชั่วคราว วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  เกาะติดข่าวภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2563
ถึงฝนจะตก แต่น้ำในเขื่อนยังมีน้อย กปน. วอนทุกภาคส่วนร่วมกันประหยัดน้ำต่อเนื่อง

วันที่ 15 ก.ค. 2563

          นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า แม้ขณะนี้ประเทศไทยจะมีฝนตก  แต่ปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนต่าง ๆ ยังอยู่ในเกณฑ์น้อย โดยข้อมูลของกรมชลประทานล่าสุด ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ปริมาณน้ำใช้การได้ของ 4 เขื่อนหลักในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ได้แก่ เขื่อนภูมิพล มีปริมาณเท่ากับ 137 ล้านลูกบาศก์เมตร (หรือ 1 % ของความจุเขื่อน) เขื่อนสิริกิติ์ มีปริมาณเท่ากับ 430 ล้านลูกบาศก์เมตร (หรือ 6 % ของความจุเขื่อน) เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน มีปริมาณเท่ากับ 101 ล้านลูกบาศก์เมตร (หรือ 11 % ของความจุเขื่อน) และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ มีปริมาณเท่ากับ 96 ล้านลูกบาศก์เมตร (หรือ 10 % ของความจุเขื่อน) โดยมีปริมาณน้ำรวมกันอยู่ที่ 764 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งน้อยกว่าปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกัน จึงถือว่าสถานการณ์ภัยแล้งของประเทศไทยยังมีแนวโน้มที่น่าเป็นห่วง โดย กปน. ยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่บริการ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ มีน้ำประปาสะอาดปลอดภัยใช้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ

          นายปริญญา กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมา กปน. ได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ แก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้งที่เกิดขึ้น ซึ่งต้องขอขอบคุณกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) กรมชลประทาน สำนักงานทรัพยากรน้ำ (สทนช.) กทม. กฟผ. กฟน. และ กฟภ. สำหรับความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และขอความร่วมมือประชาชนทุกภาคส่วนร่วมกันใช้น้ำอย่างประหยัดและใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า โดยหันมาเลือกใช้อุปกรณ์ที่ได้รับการรับรองฉลากประหยัดน้ำของ กปน. ตลอดจนตรวจสอบอุปกรณ์ประปาภายในบ้านให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่แตกรั่วซึม หากพบท่อแตกรั่วในที่สาธารณะ สามารถแจ้ง กปน. ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ MWA call center โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่แอปพลิเคชัน MWA onMobile / Line : @MWAthailand ทั้งนี้ เพื่อรักษาทรัพยากรน้ำของประเทศให้มีใช้อย่างยั่งยืน และสงวนน้ำต้นทุนไว้ให้ทุกภาคส่วนใช้อย่างเพียงพอ ทั้งในปีนี้และปีต่อ ๆ ไป

Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125