ค้นหา
  การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนชั่วคราวถนนรามคำแหง บางพื้นที่ วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล และถนนสหกรณ์ บางพื้นที่ วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไม่ไหลชั่วคราว วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  เกาะติดข่าวภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2563
ผู้ว่าการ กปน. ตรวจเยี่ยมสำนักงานประปาสาขา ย้ำให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง แม้ 7-30 เม.ย. จะงดรับชำระเงินและงดรับคำร้อง พร้อมกำชับให้ดำเนินมาตรการป้องกัน COVID-19 อย่างเข้มข้น

วันที่ 9 เม.ย. 2563

          นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจพนักงานและผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานประปาสาขาต่าง ๆ ของ กปน. พร้อมส่งมอบชุดอุปกรณ์สำหรับป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 และกำชับให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน COVID-19 อย่างเคร่งครัด

          โดยประชาชนสามารถรับบริการผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ อาทิ เว็บไซต์ www.mwa.co.th / https://eservicesapp.mwa.co.th หรือ Facebook Twitter Instagram และ Line Official Account ในชื่อ MWAthailand หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ MWA Call Center โทร 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง

#กปนสนับสนุนอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ

Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125