ค้นหา
  การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนชั่วคราวถนนรามคำแหง บางพื้นที่ วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล และถนนสหกรณ์ บางพื้นที่ วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไม่ไหลชั่วคราว วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  เกาะติดข่าวภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2563
กปน. ขยายเวลาให้เสนอที่ดินติดถนนกาญจนาภิเษก (วงแหวนด้านใต้) เพื่อออกแบบก่อสร้างสถานีสูบจ่ายน้ำแห่งใหม่ย่านบางมด

วันที่ 9 เม.ย. 2563

          ขณะนี้ได้ผู้ให้บริการงานออกแบบแล้ว เร่งจัดหาที่ดินเพื่อออกแบบและก่อสร้างสถานีสูบจ่ายน้ำบางมด เพิ่มแรงดันน้ำประปาย่านบางขุนเทียน-ทุ่งครุ-พระประแดงกำหนดแล้วเสร็จปี 67

          การประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า ตามที่ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจเสนอที่ดินบริเวณริมถนนกาญจนาภิเษก (วงแหวนด้านใต้) ให้ กปน. พิจารณาเพื่อออกแบบก่อสร้างสถานีสูบจ่ายน้ำบางมดขนาดความจุ 120,000 ลูกบาศก์เมตร เพื่อเสริมความมั่นคงในการจ่ายน้ำประปาในเขตบริการโซนตะวันตกด้านใต้ ครอบคลุมพื้นที่บริเวณเขตทุ่งครุ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร และอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ในโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9 โดยคุณลักษณะที่ดินเบื้องต้น มีขนาดพื้นที่ 30-45 ไร่ อยู่ติดเขตทางถนนกาญจนาภิเษก (ถนนวงแหวนด้านใต้) ช่วงระหว่างถนนสุขสวัสดิ์ถึงคลองบางมด โดยต้องมีส่วนที่ติดเขตทางถนนกาญจนาภิเษกไม่น้อยกว่า 50 เมตร และจุดที่ไกลที่สุดมีระยะห่างจากเขตทางไม่เกิน 500 เมตร ทั้งนี้ ที่ดินต้องมีส่วนที่เป็นผืนเดียวกันไม่น้อยกว่า 40,000 ตารางเมตร (10,000 ตารางวา) เพื่อให้สามารถก่อสร้างอาคารสถานีสูบจ่ายน้ำที่มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมมุมฉาก มีด้านแคบไม่น้อยกว่า 150 เมตร ในที่ดินดังกล่าวได้ โดยได้มีผู้สนใจเสนอรายละเอียดที่ดินให้ กปน. พิจารณาแล้วจำนวนหนึ่ง แต่ปรากฏว่ายังไม่มีที่ดินที่มีคุณลักษณะเบื้องต้นครบถ้วนตามที่ กปน. กำหนด ดังนั้น กปน. จึงพิจารณาขยายเวลาการเสนอที่ดินดังกล่าวออกไปจนถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ผู้ที่สนใจสามารถจัดส่งรายละเอียดที่ดินได้ที่ กองกลาง ฝ่ายบริการกลาง การประปานครหลวง 400 ถ.ประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองโครงการสถานีสูบจ่ายน้ำ ฝ่ายโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก กปน. สำนักงานใหญ่ โทร. 0 2504 0123 ต่อ 2831 ในวันและเวลาราชการ

          อนึ่ง ผู้ที่เคยเสนอที่ดินให้ กปน. พิจารณาแล้วสามารถเสนอรายละเอียดมาใหม่ได้อีกครั้งหนึ่ง โดยขอให้ติดต่อประสานงาน กปน. ก่อนเสนอตามหมายเลขโทรศัพท์ข้างต้น

Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125