ค้นหา
  การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนชั่วคราวถนนรามคำแหง บางพื้นที่ วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล และถนนสหกรณ์ บางพื้นที่ วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไม่ไหลชั่วคราว วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  เกาะติดข่าวภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2563
กปน. บูรณาการร่วม กรมชลประทาน และ กทม. หนุนปฏิบัติการกระแทกลิ่มความเค็มเจ้าพระยา 7-10 ก.พ. นี้

วันที่ 5 ก.พ. 2563

          นายรักษ์ศักดิ์ สุริยหาร รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เข้าพบ นายสมศักดิ์ มีอุดมศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร (กทม.) หารือแนวทางรับมือภาวะน้ำทะเลหนุนสูงรอบต่อไป ซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วงวันที่ 7-10 กุมภาพันธ์ นี้ พร้อมขอความอนุเคราะห์ยืมเครื่องสูบน้ำ เพื่อเพิ่มการสูบน้ำดิบจากคลองประปาฝั่งตะวันตก ผันลงสู่คลองบางโสน บางเลน และระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ช่วยเจือจางและผลักดันลิ่มความเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก รวมทั้งขอความร่วมมือระบายน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วจากอุโมงค์ยักษ์ กทม. ในช่วงวันและเวลาเดียวกัน ประมาณ 30 ลบ.ม.ต่อวินาที เป็นการสนับสนุนปฏิบัติการ Water Hammer of Chao Phraya River Flow Operation ที่กรมชลประทานร่วมมือกับ กปน. ในการกระแทกลิ่มความเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยา บรรเทาภาวะน้ำเค็มหนุนสูงที่สถานีสูบน้ำดิบสำแล จ.ปทุมธานี ซึ่งเป็นจุดรับน้ำดิบของ กปน. ก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการผลิตน้ำประปา

Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125