ค้นหา
  การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนชั่วคราวถนนรามคำแหง บางพื้นที่ วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล และถนนสหกรณ์ บางพื้นที่ วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไม่ไหลชั่วคราว วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  เกาะติดข่าวภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2563
กปน. ขอบคุณกรมชลประทาน ยันน้ำทะเลหนุนรอบนี้ควบคุมค่าความเค็มได้ ไม่กระทบการผลิตน้ำประปา

วันที่ 25 ม.ค. 2563

นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า ในช่วงน้ำทะเลหนุนสูง ระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม นี้ กปน. จะไม่ได้รับผลกระทบจากค่าความเค็มที่เกินระดับเฝ้าระวัง เนื่องจากกรมชลประทานได้มีการเตรียมการและเฝ้าระวังด้วยการบริหารจัดการลำน้ำเจ้าพระยาที่รัดกุมขึ้น ได้เพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยา ควบคู่ไปกับปิด-เปิดประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.สมุทรปราการ ให้สัมพันธ์กับจังหวะน้ำขึ้น-น้ำลง มั่นใจว่า จะไม่ส่งผลกระทบต่อการผลิตน้ำประปา
และทุกภาคส่วน
 
อีกทั้ง กปน. ได้บริหารจัดการสูบจ่ายน้ำ ดิบ รวมทั้งปฏิบัติการ Water Hammer กระแทกลิ่มความเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยา ร่วมกันระหว่าง กรมชลประทาน และ กปน. ได้รับผลสำเร็จเป็นอย่างดี ประกอบกับ การผลักดันน้ำจากแม่น้ำแม่กลองมาเพิ่มในลำน้ำเจ้าพระยา เพื่อช่วยเจือจางค่าความเค็มก็สามารถ ดำเนินการได้ตามแผน มั่นใจจะไม่ส่งผลกระทบต่อการผลิตน้ำประปาและทุกภาคส่วน ทั้งนี้ ผม ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน กปน. ทุกคน ขอขอบคุณ ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมชลประทานทุกท่าน ที่ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้ผ่านพ้นไปด้วยดี
 
นายปริญญา กล่าวต่อไปว่า ในวันนี้ (25 มกราคม 2563) ตนและคณะฯ ได้เดินทางไปเยี่ยมเยียน  และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่กรมชลประทานที่ปฏิบัติภารกิจในการบริหารจัดการสูบจ่ายน้ำในหลายพื้นที่ ได้แก่ สถานีสูบน้ำคลองพระพิมล สถานีสูบน้ำคลองพระยาบรรลือ และบริเวณไซฟ่อนปลายบาง คลองประปา ฝั่งตะวันตก ซึ่งทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและลดผลกระทบที่จะเกิดกับพี่น้องประชาชนให้มากที่สุด
Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125