ค้นหา
  การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนชั่วคราวถนนรามคำแหง บางพื้นที่ วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล และถนนสหกรณ์ บางพื้นที่ วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไม่ไหลชั่วคราว วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  เกาะติดข่าวภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2563
กปน. จับมือกรมชลประทาน ปฏิบัติการกระแทกน้ำ Water Hammer ครั้งที่ 3 ช่วยลดปัญหาน้ำทะเลหนุน 25-29 ม.ค.

วันที่ 24 ม.ค. 2563

กปน. จับมือกรมชลประทาน ปฏิบัติการกระแทกน้ำ Water Hammer ครั้งที่ 3 ช่วยลดปัญหาน้ำทะเลหนุน 25-29 ม.ค.

          นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า แม้ว่าสถานการณ์คุณภาพน้ำช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจะอยู่ในเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานปกติ แต่ในช่วงวันที่ 25-29 มกราคม 2563 ซึ่งเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงกว่าปกติ อาจทำให้น้ำประปามีค่าคลอไรด์ ค่าความนำไฟฟ้าสูงขึ้น มีรสชาติเปลี่ยนไปจากเดิมบ้างในบางช่วงเวลา แต่คุณภาพน้ำประปาในด้านอื่น ๆ ยังได้มาตรฐานองค์การอนามัยโลก (WHO) ทุกประการ ซึ่งสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ส่งผลกระทบกับพื้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาเท่านั้น
          โดยกรมชลประทานและ กปน. ร่วมมือกันดำเนินการตามปฏิบัติการ Water Hammer of Chao Phraya River Flow Operation (กระแทกลิ่มความเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยา) เป็นครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 24-27 มกราคม 2563 เพื่อลดการรุกล้ำของน้ำเค็มที่สถานีสูบน้ำดิบสำแล จ.ปทุมธานี ซึ่งเป็นจุดรับน้ำดิบของ กปน. โดยการหยุดการสูบน้ำดิบเข้าคลองประปาในช่วงน้ำลง เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ในขณะที่กรมชลประทาน ปรับแผนการระบายน้ำจากเขื่อนพระรามหก จาก 5 เป็น 15 ลบ.ม. ต่อวินาที และส่งน้ำผ่านคลองสาขาเพื่อนำน้ำจากด้านตะวันตกมาเจือจาง เพื่อปล่อยมวลน้ำก้อนใหญ่ลงมาตามลำน้ำเจ้าพระยาในปริมาณที่เหมาะสม รวมทั้งเปิดประตูน้ำคลองลัดโพธิ์ในช่วงน้ำลงเพื่อเร่งการเคลื่อนตัวลงของน้ำให้เร็วขึ้น และปิดในช่วงเวลาน้ำขึ้นเพื่อชะลอการหนุนของน้ำทะลให้ช้าลง
          ซึ่งผลการปฏิบัติการ Water Hammer 2 ครั้งที่ผ่านมาในช่วงช่วงปลายเดือนธันวาคม 2562 และช่วงวันที่ 9-13 มกราคม 2563 ประสบความสำเร็จอย่างดี มวลน้ำที่ระบายออกมาสามารถผลักดันลิ่มความเค็มจากน้ำทะเลหนุนสูง ให้ไกลจากสถานีสูบน้ำดิบสำแลได้เกือบ 10 กิโลเมตร
          ทั้งนี้ กปน. ยืนยันสามารถผลิตน้ำประปาเพื่อรองรับความต้องการของประชาชนในกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ได้ตลอดช่วงหน้าแล้ง และขอความร่วมมือประชาชนติดตามข้อมูลคุณภาพน้ำจาก กปน. อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสำรองน้ำประปาในช่วงเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานปกติไว้เพื่อการบริโภค ตลอดจนร่วมกันใช้น้ำอย่างประหยัด ตรวจสอบอุปกรณ์ประปาภายในบ้านให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่แตกรั่วซึม นอกจากนี้ หากประชาชนพบท่อแตกรั่วในที่สาธารณะ สามารถแจ้ง กปน. ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ MWA call center โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง / แอปพลิเคชัน MWA onMobile / Line @ ในชื่อ @MWAthailand
Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125