ค้นหา
  การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไม่ไหลชั่วคราว วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  เกาะติดข่าวภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2562
กปน. ทอดกฐินฯ ณ วัดกร่างทองฯ ยอดบริจาคกว่า 1.45 ล้านบาท พร้อมมอบเงินสมทบทุนการศึกษาแก่โรงเรียน 3 แห่ง

วันที่ 28 ต.ค. 2562

          เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. ณ วัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ ตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) และ ศ. ดร. สุวัฒนา จิตตลดากร กรรมการ กปน. พร้อมด้วย นางลาวัณย์ ฉัตรรุ่งชีวัน รองผู้ว่าการ (แผนและพัฒนา) ในฐานะประธานกรรมการอำนวยการจัดงานทอดกฐินและผ้าป่าสามัคคี กปน. ประจำปี 2562 คณะผู้บริหาร พนักงาน และผู้ปฏิบัติงาน กปน. กว่า 700 คน ร่วมถวายองค์กฐินและกองผ้าป่า เพื่อสมทบทุนในการซ่อมแซมศาลาธรรมสังเวช และก่อสร้างหลังคาอเนกประสงค์ ใช้ในการประกอบศาสนกิจต่าง ๆ เพื่อทำนุบำรุงสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ดำรงคงอยู่อย่างยั่งยืนสืบไป โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีจิตศรัทธา ทั้งพนักงาน ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ใช้น้ำ ได้ร่วมทำบุญโดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่ง กปน. ได้ปฏิบัติติดต่อกันมาทุกปี โดยในปีนี้ ชาว กปน. และประชาชน ได้ร่วมบริจาครวมทั้งสิ้น 1,453,910 บาท ซึ่งการทำบุญในวันนี้สร้างความอิ่มเอม สุขใจแก่ชาว กปน. และผู้ร่วมงานทุกคนเป็นอย่างยิ่ง
          นอกจากนี้ กปน. ได้มอบเงินจากโครงการ กปน. ปันรอยยิ้มเพื่อสังคม สนับสนุนทุนการศึกษา คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์กีฬา แก่โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ โรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง และโรงเรียนบ้านมะกอกหมู่ (ปุญสิริวิทยา) โรงเรียนละ 50,000 บาท เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป
Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125