ค้นหา
  การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนสุขาภิบาล 5และถนนสายไหม บางพื้นที่ วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนกาญจนาภิเษก (ด้านตะวันตก) และถนนทางหลวงหมายเลข 345 บางพื้นที่ วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนรามคำแหง บางพื้นที่ วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไม่ไหลชั่วคราว วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  เกาะติดข่าวภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2562
4 - 5 พ.ย. นี้ กปน. ปิดทำการชั่วคราว พื้นที่ กทม. และนนทบุรี

วันที่ 24 ต.ค. 2562

          นางชวิณา วิรัตน์โยสินทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การประปานครหลวง (กปน.) แจ้งว่า ระหว่างวันที่ 4 - 5 พฤศจิกายน 2562 กปน. จะหยุดให้บริการชั่วคราว ณ สำนักงานประปาสาขาในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานครและนนทุบรี เพื่อร่วมบรรเทาปัญหาด้านการจราจรระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 และจะเปิดให้บริการตามปกติในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562
          ทั้งนี้ สำนักงานประปาสาขาสมุทรปราการยังคงให้บริการตามปกติ นอกจากนี้ ผู้ใช้น้ำสามารถใช้บริการได้ที่ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ ณ เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต ชั้น 1, เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ ชั้น 3 และเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน ชั้น 3 และจุดบริการด่วนมหานคร ณ เดอะมอลล์ บางแค ชั้น 3 หากประชาชนท่านใดมีเหตุขัดข้องเกี่ยวกับการใช้น้ำประปา สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์บริการประชาชน โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือทางแอปพลิชัน MWA onMobile โดยทาง กปน. จัดเตรียมเจ้าหน้าที่พร้อมให้บริการประชาชนกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125