ค้นหา
  การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไม่ไหลชั่วคราว วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  เกาะติดข่าวภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2562
อยากรู้เรื่อง “น้ำประปา” Add ไลน์ @MWAthailand มาหาเรานะ

วันที่ 10 ต.ค. 2562

การประปานครหลวง (กปน.) ห่วงใยประชาชน ด้วยการยกระดับคุณภาพการให้บริการ "Change for Better Care” ขอเชิญชวน Add ไลน์ @MWAthailand ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ในการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการใช้น้ำของประชาชน โดยหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลการใช้น้ำสามารถพิมพ์คำถามผ่านหน้าแชตแบบส่วนตัวกับเจ้าหน้าที่ของ กปน. ได้ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ ประชาชนยังสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลรักษาทรัพยากรน้ำของชาติด้วยการแจ้งท่อแตกรั่วผ่านทางไลน์ @MWAthailand ได้อีกด้วย
 
วิธีการใช้งาน : เปิดแอปพลิเคชัน LINE > เลือก Add Friend (เพิ่มเพื่อน) > พิมพ์คำว่า @MWAthailand หรือ สแกน QR Code ได้เลย
Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125