ค้นหา
  การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนชั่วคราวถนนรามคำแหง บางพื้นที่ วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล และถนนสหกรณ์ บางพื้นที่ วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไม่ไหลชั่วคราว วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  เกาะติดข่าวภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2562
กปน. มอบเงิน 50,000 บาท สนับสนุนโครงการพายเรือเพื่อแม่น้ำเจ้าพระยา 2562 ร่วมส่งเสริมการรักษาแหล่งน้ำอย่างยั่งยืน

วันที่ 8 ต.ค. 2562

          เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 07.30 น. ณ วัดสำแล และสถานีสูบน้ำดิบสำแล จ.ปทุมธานี นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) พร้อมคณะผู้บริหาร และพนักงาน กปน. ร่วมต้อนรับคณะนักพายเรือ ในโครงการพายเรือเพื่อแม่น้ำเจ้าพระยา 2562 นำโดย ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืนและบริหารศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งจัดกิจกรรมพายเรือเก็บขยะในแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่ จ.นครสวรรค์ ถึง จ.สมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 1-10 ตุลาคม 2562 เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนแก้ปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อม และเห็นความสำคัญของการรักษาแม่น้ำลำคลอง โดย กปน. ได้มอบเงินสนับสนุนโครงการจำนวน 50,000 บาท และจัดเตรียมรถน้ำดื่มเย็นให้บริการคณะพายเรือ พร้อมจัดนิทรรศการให้ความรู้จากต้นน้ำสู่ปลายน้ำ เพื่อร่วมส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

#พายเรือเพื่อเจ้าพระยา
#StopPlasticWaste
#SaveMarineLife
#trashzerothailand
Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125