ค้นหา
  การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไม่ไหลชั่วคราว วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  เกาะติดข่าวภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2562
กปน. สนับสนุนคอมพิวเตอร์แก่โรงเรียนบ้านรุ่ง จ.ศรีสะเกษ พัฒนาการเรียนการสอน สนับสนุน Thailand 4.0

วันที่ 23 ก.ย. 2562

          เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 11.30 น. ณ ห้องประชุม 606 สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง (กปน.) นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) ให้การต้อนรับ ดร.ปฤถา พรหมเลิศ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย และคณะกรรมการสมาคมฯ ในพิธีมอบเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการศึกษา แก่โรงเรียนบ้านรุ่ง อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ โดย กปน. มอบเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 10 เครื่อง และ นางสาวสุภาภรณ์ ภักดีจรัส อุปนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย (กปน.) มอบแป้นพิมพ์และอุปกรณ์ต่อพ่วงจำนวน 10 ชุด โดยมี นายทองคำ จิตสุภาพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรุ่ง เป็นผู้รับมอบ เพื่อสนับสนุนการศึกษา ส่งเสริมทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแก่เยาวชน ซึ่งเป็นทักษะที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาสังคม ตอบสนองนโยบาย Thailand 4.0 และนโยบาย Digital MWA ของ กปน. อีกด้วย

          ในการนี้ ผู้ว่าการ กปน. ได้มอบเงินจำนวน 10,000 บาท สนับสนุนทุนอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านรุ่ง เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเยาวชนอีกด้วย

Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125