ค้นหา
  การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนชั่วคราวถนนรามคำแหง บางพื้นที่ วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล และถนนสหกรณ์ บางพื้นที่ วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไม่ไหลชั่วคราว วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  เกาะติดข่าวภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2562
กปน. มอบอุปกรณ์การเรียนและกีฬา พร้อมตรวจเยี่ยมงานติดตั้งระบบประปา ตามโครงการ “เดินตามพ่อ… กปน. เพื่อคนต้นน้ำ”

วันที่ 26 มิ.ย. 2562

          นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) และ นายกิตติพงษ์ อภิชัยชาญกิจ รองผู้ว่าการ กปน. มอบอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนบ้านประจำไม้ โรงเรียนบ้านปากลำปิล็อก และโรงเรียนบ้านห้วยเขย่ง จ.กาญจนบุรี รวมทั้งเลี้ยงอาหารกลางวันและจัดกิจกรรมมอบความรู้ความบันเทิงให้กับน้อง ๆ นักเรียน ทั้ง 3 โรงเรียน ตามโครงการ "เดินตามพ่อ… กปน. เพื่อคนต้นน้ำ” นอกจากนี้ ได้ตรวจเยี่ยมระบบประปาชุมชนวัดวังก์วิเวการาม ซึ่ง กปน. ดำเนินการติดตั้งแล้วเสร็จตั้งแต่ปี 2561 โดยจะมีการศึกษาออกแบบเพิ่มจำนวนท่อส่งน้ำจากภูเขาเข้าสู่ถังพักน้ำ ตลอดจนล้างถังพักน้ำ เพื่อพัฒนาระบบประปาชุมชนให้ดียิ่งขึ้น

Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125