ค้นหา
  การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไม่ไหลชั่วคราว วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  เกาะติดข่าวภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2562
กปน. มอบคอมพิวเตอร์และทุนการศึกษา ในโครงการ “เดินตามพ่อ… กปน. เพื่อคนต้นน้ำ”

วันที่ 25 มิ.ย. 2562

          นายกิตติพงษ์ อภิชัยชาญกิจ รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เป็นผู้แทน กปน. มอบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์กีฬาให้แก่ นายยงยุทธ สงพะโยม ผู้อำนวยการโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา และ นายชำนาญ เลิศวิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ ตามโครงการ "เดินตามพ่อ… กปน. เพื่อคนต้นน้ำ” นอกจากนี้ ได้มอบทุนการศึกษา (สนับสนุนโดย นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ อดีตผู้ว่าการ กปน.) ให้กับนักเรียนในโครงการฯ ซึ่งสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนบ้านท่าดินแดง และเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา จำนวน 26 คน รวม 85,000 บาท เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการและโอกาสการศึกษาเรียนรู้ให้กับเยาวชน

Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125