ค้นหา
  การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนสุขาภิบาล 5และถนนสายไหม บางพื้นที่ วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนกาญจนาภิเษก (ด้านตะวันตก) และถนนทางหลวงหมายเลข 345 บางพื้นที่ วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนรามคำแหง บางพื้นที่ วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไม่ไหลชั่วคราว วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  เกาะติดข่าวภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2562
กปน. MOU ทบ. เชื่อมโยงข้อมูลการใช้น้ำประปาและน้ำบาดาล ผนึกกำลังให้บริการประชาชน

วันที่ 19 มิ.ย. 2562

          วันนี้ (วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562) ณ ห้องประชุม 606 สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง (กปน.) ถนนประชาชื่น นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการ กปน. พร้อมด้วย นางสาวจงจิตร์ นีรนาทเมธีกุล อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล (ทบ.) ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลการใช้น้ำประปาและน้ำบาดาล ระหว่าง กปน. กับ ทบ. เพื่อผนึกกำลังให้บริการประชาชน โดยบูรณาการข้อมูลสารสนเทศการให้บริการน้ำประปาและน้ำบาดาล อาทิ การเชื่อมโยงแผนที่ระบบท่อประปา บ่อน้ำบาดาล ข้อมูลแผ่นดินทรุดตัว ซึ่ง กปน. สามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาเปลี่ยนท่อประปาใหม่แทนท่อเดิม เพื่อลดปัญหาท่อประปาแตกรั่วจากการทรุดตัวของชั้นดิน รวมทั้งนำมาใช้เป็นข้อมูลในการขยายเขตพื้นที่ให้บริการน้ำประปาไปยังชุมชนที่ยังไม่มีน้ำประปาใช้ เพื่อให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงน้ำประปาที่สะอาดปลอดภัยตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลกอย่างเพียงพอและทั่วถึง

          นายปริญญา กล่าวว่า การแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศการให้บริการน้ำประปาและน้ำบาดาล ในพื้นที่ให้บริการของ กปน. จะสามารถนำไปพัฒนา ต่อยอด วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับภารกิจของทั้ง 2 องค์กร อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

          นางสาวจงจิตร์ กล่าวว่า การเชื่อมโยงข้อมูลของ 2 หน่วยงานในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ฐานข้อมูล ในงานวิเคราะห์และการใช้ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อพัฒนาระบบงานที่เกี่ยวข้องกับมาตรการการควบคุมการใช้น้ำบาดาล ในพื้นที่ที่มีน้ำประปาเข้าถึง อันจะก่อให้เกิดการบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125