ค้นหา
  การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไม่ไหลชั่วคราว วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  เกาะติดข่าวภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2562
กปน. แจ้งย้ายจุดบริการ ณ ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ สาขาเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน ชั่วคราว ตั้งแต่ มิ.ย.-ธ.ค. 62 นี้

วันที่ 18 มิ.ย. 2562

          นางราชิรัช อุทาโย ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การประปานครหลวง (กปน.) แจ้งว่า จุดให้บริการ กปน. ณ ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน จะย้ายสถานที่ให้บริการ จากชั้น 5 โซนไอที เป็นชั้น 3 โซนหน้าห้างฝั่งศูนย์การค้า เป็นการชั่วคราว เนื่องจากห้างสรรพสินค้าจะปิดปรับปรุงบริเวณชั้น 5 ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2562 และจะย้ายกลับมาให้บริการที่เดิม (ชั้น 5) ภายในเดือนธันวาคม 2562 ซึ่ง กปน. จะแจ้งกำหนดเวลาที่แน่นอนให้ทราบต่อไป
 
          นอกจากนี้ ผู้ใช้น้ำยังสามารถใช้บริการที่จุดให้บริการในศูนย์การค้า ได้แก่ เซ็นทรัล พลาซา เวสต์เกต ชั้น 1 เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ ชั้น 3 และเดอะมอลล์ บางแค ชั้น 3 และสามารถชำระเงินค่าน้ำประปาอย่างสะดวกรวดเร็วผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ ทางแอปพลิเคชัน MWA onMobile แอปฯ ธนาคารต่าง ๆ หรือชำระเงินผ่านตัวแทนชำระเงินใกล้บ้าน อาทิ เคาน์เตอร์เซอร์วิส บิ๊กซี เทสโก้โลตัส เซ็นทรัล ฯลฯ ได้ดังเดิม
Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125