ค้นหา
  การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไม่ไหลชั่วคราว วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  เกาะติดข่าวภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2562
จิตอาสา กปน. ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำ สร้างความสุข ณ ชุมชนป่าต้นน้ำ เขื่อนภูมิพล จ.ตาก

วันที่ 17 มิ.ย. 2562

          เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 น. นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) นำคณะจิตอาสา กปน. พร้อมด้วย นายพงษ์เทพ จันทร์ปุ่ม ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล นายอรรณพ โหรวิชิต ช่างระดับ 10 เขื่อนภูมิพล ชาวชุมชนต้นน้ำ นำโดย นายสง่า มูลถี กำนันตำบลย่านรี นางประมวลจิต ศรีกันหา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 บ้านท่าปุย และกลุ่มเสือดำ รวมจำนวน 80 คน สร้างฝายชะลอน้ำ ภายใต้โครงการ "กปน. รักษ์ป่าต้นน้ำตามรอยพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2562" ณ ป่าชุมชนบ้านท่าปุยออก (เขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำปิง) ตำบลบ้านนา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะ​พื้นที่ป่าต้นน้ำ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำดิบที่สำคัญ​ของประเทศ

          นายปริญญา​ กล่าวว่า "กิจกรรมการสร้างฝายชะลอน้ำ เป็นโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ความสำคัญกับผืนป่าต้นน้ำ ซึ่งถือเป็นแหล่งกำเนิดน้ำดิบ เพื่อการผลิตน้ำประปาแก่ประชาชนในหลายพื้นที่ รวมถึงพื้นที่ให้บริการของ กปน. ซึ่งโครงการดังกล่าว ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปีนี้นับเป็นปีที่ 8 และยังคงมุ่งหวังที่จะดำเนินการต่อในปีถัด ๆ ไป เพื่อคืนความสมบูรณ์​ให้แก่ผืนป่า​อย่างยั่งยืน"

          ในการนี้ นายปริญญา ได้ร่วมหารือกับคณะผู้บริหาร​ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย​ (กฟผ.) เพื่อติดตามสถานการณ์​น้ำ และแลกเปลี่ยน​แนวทางการอนุรักษ์​ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อให้เกิดการพัฒนา​ที่ยั่งยืนต่อไป

          ทั้งนี้​ กปน. ได้​มอบเงินสนับสนุน​มูลนิธิ​เขื่อนยันฮีจำนวน 50,000 บาท และมอบเงินสนับสนุน​เครื่องดับไฟป่าแก่มูลนิธิ​ฯ อีกจำนวน 50,000 บาท ด้วย

Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125