ค้นหา
  การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไม่ไหลชั่วคราว วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  เกาะติดข่าวภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2562
กปน. พัฒนาชุมชนพื้นที่ต้นน้ำ จ.ปทุมธานี สานพลังร่วมอนุรักษ์พื้นที่แหล่งน้ำ

วันที่ 10 มิ.ย. 2562

          เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 ณ จังหวัดปทุมธานี นายสมบูรณ์ สุนันทพงศ์ศักดิ์ รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) พร้อมคณะผู้บริหาร และพนักงาน กปน. ร่วมพัฒนาชุมชน บริเวณสถานีสูบน้ำดิบสำแล และบริเวณคลองเลข 3 (คลองอ้อม คลองบางหลวงเชียงราก และคลองบ้านพร้าว) ภายใต้โครงการ "9 สายงาน สรรค์สร้างความดีสู่ความยั่งยืน” ของสายงานผลิตและส่งน้ำ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างผู้บริหาร พนักงาน กปน. และประชาชน ในการพัฒนาชุมชนบริเวณรอบโรงงานผลิตน้ำและพื้นที่รับน้ำดิบของ กปน.
          โดย กปน. ได้ติดตั้งระบบน้ำรีไซเคิล นำน้ำที่ใช้แล้วจากการชักผ้า ล้างจาน ส่งมาตามท่อและเพิ่มแรงดันน้ำด้วยการปั๊มพลังงานจากการปั่นจักรยาน นำมาใช้ประโยชน์ในการรดน้ำสวนผลไม้ รวมถึงถ่ายทอดองค์ความรู้วิธีการทำถังดักไขมัน เพื่อช่วยลดปริมาณน้ำเสียที่จะก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ สร้างแนวทางการมีส่วนร่วมอนุรักษ์แหล่งน้ำและการใช้น้ำอย่างมีคุณค่าของภาคชุมชน
Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125