ค้นหา
  การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนสุขาภิบาล 5และถนนสายไหม บางพื้นที่ วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนกาญจนาภิเษก (ด้านตะวันตก) และถนนทางหลวงหมายเลข 345 บางพื้นที่ วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนรามคำแหง บางพื้นที่ วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไม่ไหลชั่วคราว วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  เกาะติดข่าวภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2562
กปน. ร่วมงานวันสิ่งแวดล้อมโลก หยุดหมอกควันและอากาศพิษ ณ เซ็นทรัลเวิลด์

วันที่ 6 มิ.ย. 2562

          เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ บริเวณโซนอีเดน ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ นายธำรง บูรณตระกูล ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง (กปน.) ระดับ 10 เป็นผู้แทน กปน. ร่วมพิธีเปิดโครงการ​รณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลก ภายใต้​คำขวัญ​ "หยุด​หมอกควัน​และ​อากาศ​พิษ เพื่อ​คุณภาพ​ชีวิต​และ​สิ่งแวดล้อม​ของ​คนกรุงเทพฯ" โดยมี พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธี ซึ่งกรุงเทพมหานครและภาคีเครือข่าย จัดโครงการรณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลกระหว่างวันที่ 5 - 7 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เพื่อรณรงค์และปลุกกระแส ให้ทุกภาครัฐ เอกชน และประชาชนได้ตระหนัก เข้าใจถึงปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ภายในงานประกอบด้วย การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับปัญหาหมอกควัน และการเสวนา เรื่อง รู้หรือไม่ มลพิษทางอากาศส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชาติอย่างไร

           ทั้งนี้ องค์การสหประชาชาติ (United Nations) กำหนดให้วันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก และในปีนี้เน้นการรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหามลพิษทางอากาศ ภายใต้แนวคิด "Beat Air Pollution : หยุดหมอกควันและอากาศพิษ"

Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125