ค้นหา
  การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนชั่วคราวถนนรามคำแหง บางพื้นที่ วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล และถนนสหกรณ์ บางพื้นที่ วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไม่ไหลชั่วคราว วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  เกาะติดข่าวภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2562
กปน. จัดโครงการ "ช่างประปาสัญจร ประชันกลอนสายธารา" สร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ณ โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก

วันที่ 6 มิ.ย. 2562

          เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 น. ณ โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เป็นประธานเปิดโครงการ "ช่างประปาสัญจร ประชันกลอนสายธารา" เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ภายใต้โครงการ "9 สายงาน สรรค์สร้างความดีสู่ความยั่งยืน" โดยมี นายกฎทบวง รัตนพลที ผู้อำนวยการ​โรงเรียน​อนุบาลวัดปรินายก ให้การต้อนรับ

          นายปริญญา​ กล่าวว่า "กิจกรรม​นี้​มี​จุดประสงค์​เพื่อ​ส่งเสริม​การ​ใช้น้ำ​อย่าง​รู้คุณค่า​ ลดสาเหตุ​ของ​น้ำสูญเสีย​ และ​เสริมสร้าง​จิตสํานึก​ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม​แก่เด็ก​และ​เยาวชน​ โดยเฉพาะ​อย่าง​ยิ่ง การสร้างความตระหนัก​รู้​ต่อการใช้ทรัพยากร​น้ำ​อย่าง​รู้คุณค่า​ สอดคล้อง​กับกิจกรรม​วันที่ 5 มิถุนายน​ ซึ่ง​เป็น​วันสิ่งแวดล้อม​โลก​"

          กิจกรรม​ในวันนี้ ประกอบด้วย​การเสริมสร้าง​ทักษะ​การเรียนรู้​พร้อมความสนุกสนาน​ต่าง ๆ ได้แก่

💦 กิจกรรมช่างประปาสัญจร - เปลี่ยนก๊อกน้ำที่ทรุดโทรมและแตกรั่ว รวมทั้งซ่อมแซมแท่นน้ำดื่ม โดยทีมช่างประปาเพื่อประชาชน และสายงานวิศวกรรมและก่อสร้าง

💦 กิจกรรมวาดภาพระบายสี - ประกวดวาดภาพระบายสีในหัวข้อ "ดอกไม้และน้ำฝนแสนสุข" (ระดับชั้นอนุบาล) "น้ำและสัตว์ป่าผู้น่ารัก" (ระดับชั้น ป.1-ป.2) และ "มีน้ำ มีชีวิต" (ระดับชั้น ป.3-ป.4)

💦 กิจกรรมสันทนาการ - เกม กิจกรรม ควบคู่กับการให้ความรู้ ลุ้นรับของรางวัลและของที่ระลึกจาก กปน.

💦 กิจกรรมฐานการเรียนรู้ - แบ่งเป็น 5 ฐาน ได้แก่ ฐานความรู้สิ่งแวดล้อม ฐานความรู้ขยะ ฐานความรู้ช่างประปา ฐานความรู้คณิตศาสตร์แสนสนุก และฐานความรู้ประชันกลอนสายธารา ซึ่งเป็นการประกวดแต่งบทร้อยกรองประกอบการตกแต่งโปสเตอร์ศิลปะที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม

          ในการนี้ นายปริญญา ได้เยี่ยมชมกิจกรรม​ตามฐานต่าง ๆ ซึ่งนักเรียนแต่ละคนก็ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม​ด้วย​ความสนุกสนาน

Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125