ค้นหา
  การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไม่ไหลชั่วคราว วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  เกาะติดข่าวภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2562
กปน. จัดกิจกรรม "บวร (บ้าน วัด โรงเรียน) จุดเริ่มต้นแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2" ณ วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ

วันที่ 4 มิ.ย. 2562


          เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.30 น. ณ วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ นายสหรัฐ ปอแก้ว ผู้ช่วยผู้ว่าการ(บริการ 1) การประปานครหลวง (กปน.) นายชัยพร รัตนธนังพงศ์ ผู้จัดการสำนักงานประปาสาขาสมุทรปราการ พร้อมคณะผู้บริหาร กปน. ร่วมกิจกรรม "บวร (บ้าน วัด โรงเรียน) จุดเริ่มต้นแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2" โดยได้รับเกียรติจาก เจ้าอาวาสวัดอโศการามให้การต้อนรับ พร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลการใช้น้ำในพื้นที่ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว เป็นหนึ่งในนโยบาย "CHANGE FOR BETTER เปลี่ยนเพื่อสิ่งที่ดีกว่าอย่างยั่งยืน” โดย กปน. ในฐานะรัฐวิสาหกิจที่ผลิตและบริการน้ำประปาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมไทย จึงมุ่งเน้นรณรงค์การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่ากับทุกภาคส่วน อีกทั้ง เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำไปสู่ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอีกทางหนึ่ง

          โดยกิจกรรมประกอบด้วย
          >> การจัดนิทรรศการการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า
          >> การแนะนำแอปพลิเคชัน MWA onMobile
          >> การสาธิตวิธีล้างถังพักน้ำ
          >> การแนะนำอุปกรณ์ประหยัดน้ำ
          >> การเปลี่ยนก๊อกประหยัดน้ำ จำนวน 10 หัว และติดตามสถิติเพื่อเปรียบเทียบ โดยมีเป้าหมายการใช้น้ำลดลงไม่น้อยกว่า 10% ซึ่งจะช่วยนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าในชีวิตประจำวันอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
          >> การเล่นเกมแจกของรางวัล
          >> การเดินทรูปประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมมอบของที่ระลึก ให้แก่คณะแม่ชี และประชาชนผู้มาร่วมทำบุญ ปฏิบัติธรรมภายในวัด

          ทั้งนี้ คณะผู้บริหารและพนักงาน กปน. ได้ร่วมถวายสังฆฑานแก่คณะสงฆ์ วัดอโศการาม โดยพระอาจารย์ได้กล่าวอวยพรและขอบคุณ กปน. ที่จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้ที่มาร่วมทำบุญและพัฒนาวัดเพื่อสาธารณกุศลต่อไป
Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125