ค้นหา
  การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนชั่วคราวถนนรามคำแหง บางพื้นที่ วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล และถนนสหกรณ์ บางพื้นที่ วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไม่ไหลชั่วคราว วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  เกาะติดข่าวภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2562
กปน. - กฟน. จับมือให้บริการสาธารณูปโภคอัจฉริยะ ตรวจสอบข้อมูล และขอติดตั้ง น้ำ-ไฟ ได้ในแอปฯ เดียว

วันที่ 4 มิ.ย. 2562

      นางราชิรัช อุทาโย ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การประปานครหลวง (กปน.) แจ้งว่า กปน. และการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)ได้ร่วมขับเคลื่อนการบริการสาธารณูปโภคอัจฉริยะ "Smart Utility Service” ตามนโยบายรัฐบาลดิจิทัล เดินหน้าร่วมพัฒนางานบริการด้วยการบูรณาการแอปพลิเคชัน MWA onMobile และ MEA Smart Life เพิ่มความสะดวกสบายให้ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบข้อมูล และขอติดตั้งประปาและไฟฟ้า แบบเบ็ดเสร็จได้ทั้งในแอปพลิเคชัน MWA onMobile และ MEA Smart Life เพิ่มความสะดวกง่ายดายเหมาะกับไลฟ์สไตล์ 4.0

      ทั้งนี้ กปน. และ กฟน. ยังคงเดินหน้าพัฒนานวัตกรรมงานบริการให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น โดยจะเพิ่มความสะดวกในการชำระค่าบริการด้วยใบแจ้งค่าน้ำประปาและไฟฟ้าในรูปแบบ e-Bill เบ็ดเสร็จในใบเดียว และการแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบออนไลน์ร่วมกันในการให้บริการ อีกด้วย
Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125