ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
ประปาชวนรู้
ประปาคอนเฟิร์มคลอรีนในน้ำประปา ไม่ก่อให้เกิดมะเร็ง

วันที่ 4 มิ.ย. 2552
 
 
ให้ประชาชนเข้าใจและอย่ากลัวเกินเหตุ จำเป็นต้องใช้ ‘คลอรีน’ ฆ่าเชื้อโรคในน้ำประปาเช่นเดียวกับประปาทั่วโลก เนื่องจากคลอรีน กำจัดเชื้อโรคในระบบผลิตแล้วยังช่วยฆ่าเชื้อโรคที่อาจปะปนอยู่ในถังเก็บและระบบท่อจ่ายน้ำอีกด้วย การได้กลิ่นคลอรีนในน้ำประปา จึงมั่นใจได้ว่าน้ำประปานั้น สะอาด ปราศจากเชื้อโรค ดื่มได้อย่างปลอดภัย และโอกาสเป็นมะเร็งเพราะการดื่มน้ำประปาน้อยมาก
 
นางยิ่งลักษณ์ ธัญญะโชโต ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การประปานครหลวง (กปน.)ได้เปิดเผยว่า ในปัจจุบัน มักมีการกล่าวอ้างว่ามีข้อมูลการวิจัยจากต่างประเทศ พบว่าคลอรีนในน้ำประปาก่อให้เกิดสารก่อมะเร็งที่เรียกว่า ไตรฮาโลมีเธนส์ จนอาจทำให้ประชาชนผู้บริโภคน้ำประปาเกิดความตื่นตระหนกคิดว่าน้ำประปาไม่เหมาะสำหรับดื่ม จำเป็นต้องติดตั้งเครื่องปรับปรุงคุณภาพน้ำในลักษณะต่างๆ เพื่อให้ตนเองปลอดภัยจากการบริโภคน้ำประปา ดังนั้นเพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้และเกิดความเข้าใจมากขึ้น จึงขอชี้แจงว่า น้ำประปาเป็นน้ำที่ผลิตมาจากน้ำดิบตามธรรมชาติ ย่อมมีสารอินทรีย์ ที่เกิดจากสิ่งมีชีวิตปะปนอยู่ เมื่อทำปฏิกิริยาเคมีกับคลอรีน ทำให้เกิดสารประกอบเคมีที่เรียกว่าTrihalomethanes(THMs)หรือ "ไตรฮาโลมีเธนส์” ที่ผ่านมา กปน. มิได้นิ่งนอนใจได้ติดตามการศึกษาและวิจัยของพิษภัยสารตัวนี้มาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง องค์การอนามัยโลก ได้กำหนดคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำประปาไว้ ไม่ต่ำกว่า 0.2 มิลลิกรัมต่อลิตร และสูงสุดไม่เกิน 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ทั้งยังได้กำหนดให้น้ำดื่มมีปริมาณ THMs ที่ sum of ratio ไม่เกิน 1 และเพื่อให้เกิดความมั่นใจยิ่งขึ้น ฝ่ายคุณภาพน้ำ ของ กปน.จึงได้วิเคราะห์ปริมาณ THMs อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ทั้งได้เคยว่าจ้างให้คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตรวจหา THMsในน้ำประปาของ กปน.และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสุขภาพของผู้บริโภค ซึ่งได้ผลออกมาว่าปริมาณสาร THMs ในน้ำประปาต่ำกว่าเกณฑ์กำหนดขององค์การอนามัยโลกมาก จึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งน้อยมาก และกล่าวได้ว่าหากมนุษย์คนหนึ่งจะเป็นโรคมะเร็ง ไม่ได้เกิดจากการดื่มน้ำประปาอย่างแน่นอน เนื่องจากในสภาพแวดล้อมปัจจุบันล้วนมีส่วนทำให้เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งมากกว่า เช่น พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกต้อง ผักผลไม้ที่มียาฆ่าแมลง มลพิษในอากาศหรือความเครียด ฯลฯ ขณะที่หากจะดื่มน้ำจากธรรมชาติโดยปราศจากคลอรีน ก็จะมีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตมากกว่าผลกระทบจากน้ำประปาที่มี THMs เสียอีก
 
นอกจากนี้หากยังไม่มั่นใจและต้องการกำจัด THMs ก็ยังทำได้ง่ายมาก เนื่องจาก จัดอยูในกลุ่มสารอินทรีย์ระเหยง่าย เพียงแต่รองน้ำประปาตั้งทิ้งไว้ในภาชนะเปิด ประมาณ 15 นาทีถึงครึ่งชั่วโมง ปริมาณ THMs ซึ่งมีอยู่ในระดับต่ำและไม่ส่งผลต่อสุขภาพรวมทั้งคลอรีนซึ่งอาจส่งผลต่อกลิ่นและรสของน้ำก็จะระเหยหมดไปเอง จึงไม่จำเป็นต้องไปซื้อเครื่องกรองน้ำราคาแพงที่บอกว่าสามารถกำจัด THMs ได้ เพราะจะทำให้สิ้นเปลืองเงินโดยใช่เหตุ แต่หากต้องการความมั่นใจยิ่งขึ้นก็สามารถนำน้ำประปาไปต้มก่อนโดยเปิดฝาภาชนะไว้ขณะต้มก็ช่วยได้เช่นกัน เพราะน้ำประปาต้มเดือดถือเป็นน้ำดื่มที่สะอาดและปลอดภัยที่สุด

ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร กปน. ได้ให้ข้อคิดว่าในยุคข่าวสารไร้พรมแดน หากคุณใช้อินเตอร์เน็ตและได้รับเมล์เกี่ยวกับสุขภาพที่ส่งต่อๆกันมา หรือผลงานวิจัยที่มีออกมามากมายทุกวัน อาจจะทำให้เรากลัวไปหมดจนไม่สามารถดำรงชีวิตอย่างปกติได้ เอาแค่เรื่องใกล้ตัวอย่างกาแฟเรื่องเดียว บ้างก็ว่าดื่มแล้วดี บ้างก็ว่าดื่มแล้วไม่ดี ไม่รู้ควรจะเชื่ออะไรดี ทางที่ดีเราควรใช้ทางสายกลางและอย่าเชื่ออะไรจนกลัวไปหมดดีกว่า แต่ขอยืนยันว่าน้ำประปาของ กปน. นั้นได้รับการดูแลและตรวจสอบในเรื่องคุณภาพน้ำอย่างดีที่สุด ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อสุขภาพและอนามัยของผู้บริโภคน้ำของเรานับล้าน ๆ คน
 
หากยังมีข้อสงสัยเรื่องน้ำประปา สอบถามโดยตรงกับนักวิทยาศาสตร์ กปน. ได้ที่ โทร. 1125 ตลอด 24 ชม.
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125