ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
ประปาชวนรู้
น้ำประปาแปลงร่างเป็นน้ำแข็งคนกลับชอบ

วันที่ 4 มิ.ย. 2552
 
 
 
แม้จะมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจกันอย่างต่อเนื่องยาวนานนับสิบปีว่าน้ำประปาดื่มได้ แต่คนส่วนใหญ่ก็ยังไม่ยอมเชื่อว่าน้ำประปาดื่มได้อยู่ดี แต่จะมีใครรู้บ้างมั้ยว่า น้ำแข็งที่เราบริโภคนอกบ้านทุกวันนี้ใช้น้ำอะไรมาผลิต หากรู้ความจริงแล้วคุณจะรังเกียจการกินน้ำแข็งเหมือนที่รังเกียจการดื่มน้ำประปาอีกหรือไม่

ท่านทราบหรือไม่ว่า โรงงานทำน้ำแข็งส่วนใหญ่ในปัจจุบันใช้น้ำประปาเป็นวัตถุดิบในการผลิตน้ำแข็ง (ซึ่งในอดีตบางแห่งใช้น้ำคลองหรือน้ำจากแม่น้ำ) และในการผลิตน้ำแข็งนั้นจะแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ชนิดที่เป็นน้ำแข็งซอง หรือที่เป็นก้อนขนาดใหญ่(ที่เขาใช้สลักเป็นรูปต่างๆในงานแต่งงาน) นำทุบให้เล็กลงเพื่อใส่เครื่องบดให้เป็นเศษเล็กๆ ใส่ถุงพลาสติกขาวๆไปจำหน่ายต่อ ซึ่งน้ำแข็งเหล่านี้เหมาะสำหรับแช่ของสด ตามแผงตลาดสดทั่วไป หรือบางครั้งก็อาจจะใช้ทั้งแช่อาหาร แช่น้ำขวดและรวมทั้งนำมาใส่แก้วบริการลูกค้าก็มี ส่วนน้ำแข็งอีกชนิดที่ผลิตเป็นหลอดสำเร็จรูปออกจากเครื่อง บรรจุใส่ถุงเป็นถุงเล็กบ้างใหญ่บ้างพร้อมจำหน่าย

การจัดส่งน้ำแข็งไปถึงมือลูกค้า ปัจจุบันแม้จะพบว่าโรงงานผลิตน้ำแข็งหลายแห่งมีมาตรฐานการขนส่งที่สะอาดน่าเชื่อถือ โดยบรรทุกใส่รถที่เป็นตู้ทำความเย็นที่ปิดมิดชิด แต่ก็ยังมีอีกเป็นจำนวนมากที่ขนใส่รถบรรทุกคลุมด้วยผ้าใบพร้อมกับมีพนักงานยืนคุมบ้าง นั่งทับบนน้ำแข็งบ้าง ซึ่งเป็นภาพที่เรามักเห็นกันอยู่บ่อยๆ นี่ยังไม่ต้องเข้าไปดูถึงกรรมวิธีการผลิตน้ำแข็งในโรงงาน ที่เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้น้ำแข็งเกิดการปนเปื้อนได้ง่าย ด้วยเหตุที่กล่าวมานี้นี่เอง น้ำแข็งส่วนใหญ่จึงมีคุณภาพน่าเป็นห่วง ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)จึงได้กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง น้ำแข็ง ว่าจะต้องไม่ให้พบเชื้อ อี โคไล และเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค นอกจากนี้ยังได้กำหนดคุณสมบัติทางด้านกายภาพและเคมี เนื่องจากน้ำแข็งซองและน้ำแข็งหลอดมีโอกาสปนเปื้อนอันตรายทางกายภาพ เช่น เศษแก้วจากหลอดไฟที่แตกระหว่างการผลิต อันตรายทางเคมี เช่น น้ำมันเครื่อง จาระบีจากเครื่องจักรการผลิต อันเกิดจากการผลิตที่ไม่ถูกสุขลักษณะ รวมไปถึงหลักเกณฑ์ในการดูแลอุปกรณ์ กระบวนการผลิต การล้างทำความสะอาด สุขลักษณะของคนที่ทำงานควบคุมการผลิต ฯลฯ

จากการสำรวจของ อย. พบว่าทั้งน้ำแข็งซองและน้ำแข็งหลอด มักมีการปนเปื้อนจากเชื้อจุลินทรีย์ เช่น โคลีฟอร์ม อี โคไล ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนมาจากสิ่งปฏิกูล เช่น อุจจาระของคนและสัตว์ ซึ่งส่วนใหญ่ปนเปื้อนมาจากผู้ปฏิบัติงานที่สัมผัสกับน้ำแข็งโดยตรง อาทิ การบรรจุน้ำแข็งที่ผู้บรรจุไม่ล้างมือให้สะอาดหลังจากเข้าห้องน้ำ หรืออาจปนเปื้อนมาจากการขนส่ง นอกจากนี้ถุงใส่น้ำแข็งที่มักจะใช้แล้ว ก็นำกลับมาใช้อีกจนกว่าจะขาด ฯลฯ ซึ่งเชื้อโรคเหล่านี้เมื่อเข้าสู่ร่างกายและเติบโตแข็งแรงขึ้นก็จะสร้างสารพิษทำอันตรายต่อผู้บริโภคได้อย่างรุนแรง เช่น ทำให้ท้องเสีย ฯลฯ

ในขณะที่น้ำประปาซึ่งเป็นวัตถุดิบในการทำน้ำแข็ง ได้รับการควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก มีการฆ่าเชื้อโรคด้วยคลอรีนที่ทำให้มั่นใจได้ว่าน้ำประปานั้นปราศจากเชื้อโรค มีระบบควบคุมการผลิตและตรวจสอบคุณภาพภายในโรงงาน ด้วยวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์ที่มีความรู้และประสบการณ์ทุกขั้นตอน มีห้องปฏิบัติการทดสอบ(ห้องแล็บตรวจคุณภาพน้ำ)ที่ได้รับการยอมรับ ได้มาตรฐานการรับรองระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025:2005 เท่านี้ยังไม่พอ เพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจยิ่งขึ้น กปน. ยังให้หน่วยงานกลางอย่างคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และบริษัท UAE คอยเก็บตัวอย่างน้ำที่สูบจ่ายไปสู่ประชาชนตามพื้นที่ต่างๆ มาตรวจสอบคุณภาพเป็นประจำทุกปีอีกด้วย ซึ่งก็ไม่ปรากฏว่าน้ำประปามีคุณภาพไม่ควรดื่มแต่อย่างใด

แล้วอย่างนี้คุณจะยังรังเกียจน้ำประปาอยู่อีกหรือ ในเมื่อที่ผ่านมาคุณสามารถกินน้ำแข็งได้แล้วคุณจะมัวรังเกียจการดื่มน้ำประปาอยู่ทำไม หากยังมีข้อสงสัยว่าน้ำประปาดื่มได้จริงหรือ สามารถสอบถามโดยตรงกับนักวิทยาศาสตร์ การประปานครหลวง ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ที่ call center กปน. โทร. 1125
 
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125