ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
ประปาชวนรู้
กปน.ทำแคริ่งโซน หวังสร้างคุณภาพงานซ่อมท่อและลดการร้องเรียน

วันที่ 30 ม.ค. 2551
 
กปน. ดีเดย์ 1 กุมภา งานซ่อมท่อประปาทุกงานต้องมีป้ายประชาสัมพันธ์พร้อมเบอร์โทรผู้ควบคุมงาน หากประชาชนเดือดร้อนจะได้แจ้งถูกคน หลังงานเสร็จยังสำรวจความพอใจของประชาชนอีก

นางยิ่งลักษณ์ ธัญญะโชโต ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ การประปานครหลวง (กปน.) ได้เปิดเผยว่า ในปีที่ผ่านมาจากการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้น้ำ พบว่าการให้บริการของ กปน.ส่วนใหญ่ อยู่ในเกณฑ์ที่ดี ทั้งในเรื่องความสะอาด แรงดันและปริมาณน้ำที่มีใช้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ รวมไปถึงการให้บริการในสำนักงานที่มีความสะดวก รวดเร็ว ทันสมัยมากขึ้น และมารยาทของพนักงานที่ให้บริการก็เป็นที่น่าพอใจ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นกำลังใจให้กับ กปน. ในการที่จะพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นไปอีก ดังนั้น ในปีนี้ กปน. จึงได้ริเริ่มนโยบายใหม่ในเรื่องงานซ่อมท่อ ซึ่งที่ผ่านมา กปน. ตระหนักดีว่า ยังมีการร้องเรียนจากประชาชนถึงการขุดถนนวางท่อหรือซ่อมท่อไม่เรียบร้อย แม้จะไม่มากนักเมื่อเทียบกับปริมาณท่อที่อยู่ในความรับผิดชอบของ กปน. ทั้งหมดกว่า 2 หมื่นกิโลเมตรก็ตาม แต่ก็ทำให้ผู้บริหารไม่สบายใจ เพราะ กปน.เป็นต้นเหตุที่ทำให้ประชาชนต้องได้รับความเดือดร้อนเกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อองค์กร

ดังนั้น ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไป ผู้ว่าการ กปน. นายเจริญ ชัยกิตติศิลป์ จึงได้สั่งการให้สำนักงานประปาสาขาทุกแห่ง เพิ่มมาตรการประชาสัมพันธ์งานซ่อมท่อให้มากขึ้น โดยเฉพาะงานซ่อมท่อที่มีผลกระทบทำให้น้ำไม่ไหลหรือกีดขวางการจราจร ต้องมีป้ายประชาสัมพันธ์การทำงาน ที่ระบุวันเวลาการดำเนินงานจนแล้วเสร็จให้ชัดเจน พร้อมชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ควบคุมงาน ติดตั้งในบริเวณงานและสถานที่ใกล้เคียง เพื่อประชาชนที่ไม่ได้รับความสะดวกจะได้ร้องเรียนหรือสอบถามรายละเอียดได้ถูกต้อง เพราะที่ผ่านมาการร้องเรียนส่วนใหญ่เกิดจากประชาชนไม่ทราบสาเหตุของน้ำประปาที่ไม่ไหล หรือสาเหตุที่ต้องมีการขุดถนน นอกจากนี้การระบุชื่อผู้ควบคุมงานจะทำให้เกิดความรับผิดชอบต่องานและส่วนรวมมากขึ้น และหลังการซ่อมท่อแล้วเสร็จ กปน. จะทำการประเมินผลงาน โดยสอบถามจากผู้ที่แจ้งท่อแตกให้ กปน. ทราบ หรือสุ่มสำรวจความคิดเห็นจากผู้ที่อยู่ใกล้เคียงบริเวณที่ซ่อมท่อนั้น ถึงความรวดเร็ว ความเรียบร้อยในการทำงาน ฯลฯ ซึ่งมาตรการดังกล่าว คาดว่าจะทำให้ประชาชนมีความเข้าใจและพอใจในการให้บริการของ กปน.มากขึ้น
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125