ค้นหา
ช่องทางการชำระเงิน
  ชำระเงินผ่านตู้บริการอัตโนมัติ
  ชำระเงินผ่านเว็บไซต์ของ กปน.
  ชำระเงินโดยหักบัญชีบัตรเครดิต
  ชำระเงินโดยหักบัญชีเงินฝากธนาคาร
  ชำระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mobile Applicaiton)
  ชำระเงินผ่านตู้ ATM
  ชำระเงินที่หน้าเคาน์เตอร์
  ชำระ ณ ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ จ.นนทบุรี
  ชำระ ณ การประปานครหลวง
ผู้ใช้น้ำควรรู้
  แบบสัญญาการใช้น้ำประปา
  อัตราค่าน้ำและบริการ
  ข้อปฏิบัติ
  การขอโอนการใช้น้ำ
  การงดจ่ายน้ำประปา
  มาตรวัดน้ำ
  สาระน่ารู้
ขั้นตอนและรายละเอียดการขอใช้บริการ
  คู่มือศูนย์ราชการ GECC (คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่สายงานบริการ)
  การขอติดตั้งประปาใหม่/ซ้ำ
  การขอเพิ่ม-ลดขนาดมาตรวัดน้ำ
  การรับฝากมาตรวัดน้ำ
  การขอยกเลิกการใช้น้ำ
  การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดผู้ใช้น้ำ
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
พื้นที่ให้บริการ
  สำนักงานประปาสาขา
ชำระ ณ การประปานครหลวง


 
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 3 ก.พ. 2563
 
ผู้ใช้น้ำสามารถเลือกชำระเงินได้ที่ทำการประปานครหลวงในวันทำการ ดังนี้
 • กองจัดเก็บพิเศษ เวลา 8.30 - 15.30 น.
 • จุดบริการด่วนมหานคร เดอะมอลล์ บางแค ชั้น3 โซน I-Tech
  เวลา 11.00 - 19.00 น.
 • จุดบริการ "จอด จ่าย จร" ได้แก่

  - สำนักงานใหญ่ - สาขาสุขุมวิทและสาขาพระโขนง
  - สาขานนทบุรี - สาขาตากสินและสาขาสุขสวัสดิ์
  - สาขาบางเขน - สาขามีนบุรี
  - สาขาประชาชื่น - สาขาพญาไท
  - สาขาภาษีเจริญ - สาขาสมุทรปราการ
  - สาขาสุวรรณภูมิ  
Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125