ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
ประปาชวนรู้
บุกสำเพ็งมอบหัวดับเพลิงใต้ดินแห่งแรกในประเทศไทย

วันที่ 28 ก.พ. 2554

          นางฉวีวรรณ วินิจเขตคำณวน ผู้อำนวยการ ฝ่ายสื่อสารองค์กร การประปานครหลวง แจ้งว่า จากการที่การประปานครหลวงได้รับนโยบายจาก นายถาวร เสนเนียม รมช.กระทรวงมหาดไทย ในส่วนที่การประปานครหลวงรับผิดชอบ เช่น โครงการติดตั้งแท่นน้ำดื่มให้กับแท็กซี่ และวินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง และโครงการขยายเขตบริการให้เต็มพื้นที่ทั่วชุมชนเมือง ซึ่งล้วนแต่เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนรากหญ้า ประชาชนที่อยู่ห่างไกลและยังไม่มีน้ำประปาใช้ ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีรวมทั้งการป้องกันอัคคีภัย ด้วยการติดตั้งหัวดับเพลิงนั้น ที่ผ่านมา กปน.พบว่า มีพื้นที่หลายแห่งในใจกลางเมืองกรุงเทพมหานคร เป็นพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยเป็นอย่างมากเพราะเป็นย่านการค้ามีผู้คนพลุกพล่าน การจราจรติดขัด มีซอยที่คับแคบ ทำให้รถดับเพลิงไม่สามารถเข้าไปถึงพื้นที่เกิดเหตุได้ทันท่วงที อีกทั้งชาวชุมชนยังไม่ยินยอมให้ติดตั้งหัวดับเพลิงเพราะเกรงว่าจะเกะกะหน้าร้าน ไม่สะดวกในการค้าขาย การประปานครหลวง จึงได้หาแนวทางแก้ปัญหา ด้วยการออกแบบหัวดับเพลิงใต้ดินที่สามารถติดตั้งได้ในพื้นที่คับแคบและจำกัด โดยไม่ทำให้ประชาชนและร้านค้าที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวได้รับความเดือดร้อน นอกจากนั้นยังช่วยป้องกันและลดความสูญเสียในเรื่องชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากอัคคีภัย ซึ่งขณะนี้ กปน. ได้ทดลองติดตั้งหัวดับเพลิงใต้ดินไปแล้วจำนวน 3 จุด ที่บริเวณชุมชนย่านสำเพ็ง จากการสอบถามต่างพอใจกับการติดตั้งหัวดับเพลิงดังกล่าว ซึ่งในวันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2554 เวลา 19.00 น. ที่ผ่านมา ได้มีพิธีมอบหัวดับเพลิงใต้ดินแห่งแรกในประเทศไทย จำนวน 3 จุด ให้แก่ชุมชนชาวสำเพ็ง บริเวณ ซ.วานิช 1 ถ.ราชวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ โดย นายถาวร เสนเนียม รมช. มหาดไทยเป็นประธานในพิธี ทั้งนี้การประปานครหลวงได้เชิญชุมชนอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายกับย่านสำเพ็งมาชมการสาธิตวิธีการใช้งานด้วย หากผลการตอบรับออกมาเป็นที่น่าพอใจ การประปานครหลวงจะได้ทำการขยายผลตามชุมชนต่างๆ ต่อไป

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125