ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2561
กปน. ใส่ใจคุณภาพน้ำประปา นำทีมนักวิทย์เก็บตัวอย่างทั่วกรุงเทพฯ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน

วันที่ 4 ม.ค. 2561

       การประปานครหลวง (กปน.) นำทีม "ปฏิบัติการนักวิทย์ชุดขาว” ลงพื้นที่ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาบริเวณย่านธุรกิจและวัดต่าง ๆ รวม 13 แห่งทั่วกรุงเทพมหานคร อาทิ สยามสแควร์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร เป็นต้น เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ โดยผลการตรวจพบว่า น้ำประปาสะอาด ปลอดภัย มีค่าความขุ่น ค่าคลอรีน อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลกทุกแห่ง
Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125