ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2560
กปน. ยืนยันน้ำประปาปลอดภัยจากเชื้อโรตาไวรัส แนะ "กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ" เพื่อสุขอนามัยที่ดี

วันที่ 9 ม.ค. 2561

           กปน. ไม่นิ่งนอนใจ หลังมีข่าวการแพร่ระบาดของโรตาไวรัส พร้อมยืนยันผลการตรวจวิเคราะห์หาเชื้อโรตาไวรัสในน้ำประปาโดย ม.มหิดล มั่นใจโรงงานผลิตน้ำและสถานีสูบจ่ายน้ำทุกแห่ง และเส้นท่อบริการทั้ง 18 สาขา ไม่พบเชื้อโรตาไวรัสในน้ำประปา

          นายสมบูรณ์ สุนันทพงศ์ศักดิ์ รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า กระบวนการผลิตน้ำประปาของ กปน. ใช้คลอรีนในการฆ่าเชื้อโรคในน้ำประปา ซึ่งมีประสิทธิภาพ 100% ในการกำจัดเชื้อโรตาไวรัส สาเหตุหลักของโรคลำไส้อักเสบในทารกและเด็กเล็ก ซึ่งทำให้เกิดอาการอาเจียนและท้องร่วงรุนแรง นอกจากนี้ กปน. ได้ประสานความร่วมมือให้มหาวิทยาลัยมหิดล โดยคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นหน่วยงานกลางทำหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา และผลการตรวจสอบดังกล่าว ก็ไม่พบสารปนเปื้อนต่าง ๆ หรือแม้แต่เชื้อโรตาไวรัส จึงกล่าวได้ว่า คลอรีนในระบบผลิตและจ่ายน้ำประปา สามารถฆ่าเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหารได้ ผู้ใช้น้ำจึงมั่นใจได้ว่า น้ำประปาที่ผลิตโดย กปน. สามารถดื่มได้อย่างปลอดภัย และไม่ก่อให้เกิดอาการท้องร่วง หรือท้องเสีย อย่างแน่นอน

          อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่มีการระบาดของเชื้อโรตาไวรัสนี้ กปน. ได้เพิ่มความถี่ในการเฝ้าระวัง เชื้อโรตาไวรัสในน้ำประปาอย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างความมั่นใจในการใช้น้ำประปาที่สะอาดปลอดภัย พร้อมแนะนำให้ประชาชน "กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ” โดยเลือกรับประทานอาหารที่สะอาด ปรุงสุกใหม่ รวมทั้งหมั่นล้างมือด้วยสบู่และน้ำประปาให้สะอาดทุกครั้งก่อนปรุงหรือรับประทานอาหาร จะลดการเกิดโรคจากระบบทางเดินอาหารได้

Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125