ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2560
หยุดยาวปีใหม่ กปน. ไม่ตัดน้ำ แนะปิดวาล์วน้ำก่อนออกจากบ้าน ป้องกันน้ำรั่วไหล

วันที่ 28 ธ.ค. 2560

          นางราชิรัช อุทาโย ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การประปานครหลวง (กปน.) แจ้งว่า เนื่องในเทศกาลปีใหม่ กปน. จะปิดให้บริการรับชำระค่าน้ำตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2560 – 2 มกราคม 2561 และเปิดให้บริการในวันที่ 3 มกราคม 2561 โดยสามารถชำระค่าน้ำได้ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ ระหว่างวันหยุดยาวนี้ กปน. จะไม่มีการระงับการใช้น้ำชั่วคราวหรือตัดน้ำแต่อย่างใด และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก ผู้ใช้น้ำสามารถชำระค่าน้ำประปาผ่านทางแอปพลิเคชัน MWA onMobile โดยหักผ่านบัตรเครดิต (Master Card , VISA Card) และตัวแทนรับชำระค่าน้ำ เช่น เคาน์เตอร์ธนาคาร เคาน์เตอร์เซอร์วิส เป็นต้น โดยเสียค่าธรรมเนียมฉบับละ 10 บาท หรือสามารถชำระค่าน้ำประปาที่เกินกำหนดได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส โดยเสียค่าธรรมเนียมฉบับละ 10 บาท พร้อมค่าเชื่อมโยงข้อมูลอีก 15 บาท นอกจากนี้ยังสามารถชำระค่าน้ำ และขอคำปรึกษาในการใช้น้ำได้ที่ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จที่เซ็นทรัล เวสเกต ชั้น 1 , เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ  ชั้น 3 และเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน ชั้น 5 ทุกวัน ยกเว้นวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 1 มกราคม 2561

          นางราชิรัช กล่าวเพิ่มเติมว่า ในช่วงที่มีวันหยุดยาวต่อเนื่องหลายวัน ก่อนออกเดินทางท่องเที่ยวหรือกลับบ้านต่างจังหวัด ขอให้ช่วยกันดูแลระบบประปาในบ้าน โดยปิดวาล์ว (ประตูน้ำ) ที่มาตรวัดน้ำโดยหมุนตามเข็มนาฬิกา และสังเกตว่าไม่มีตัวเลขหมุนเคลื่อนที่บนหน้าปัดของมาตรวัดน้ำ เพื่อป้องกันการรั่วไหลของระบบประปาภายในบ้านหรืออาจลืมปิดก๊อกน้ำ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุทำให้ค่าน้ำประปาสูงผิดปกติ และสูญเสียทรัพยากรน้ำโดยเปล่าประโยชน์ หากประชาชนท่านใด มีเหตุขัดข้องเกี่ยวกับการใช้น้ำประปาในเทศกาลปีใหม่ สามารถติดต่อได้ที่ MWA Call Center โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง 

Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125