ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2560
ผู้ว่าการ กปน. ลงพื้นที่สำรวจคลองอ้อม เตรียมฟื้นฟูสภาพคลอง

วันที่ 26 ธ.ค. 2560

          นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) และคณะ ลงพื้นที่สำรวจคลองอ้อม จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นคลองที่มีจุดระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาติดกับสถานีสูบน้ำดิบสำแล จุดรับน้ำสำคัญของ กปน. โดยทำการสำรวจตั้งแต่ประตูน้ำคลองอ้อม ประตูน้ำปากคลองบ้านพร้าว บริเวณท่อลอดคลองรังสิต บริเวณประตูเชียงรากใหญ่ มัสยิด และที่ทำการเชียงราก เพื่อเตรียมพัฒนาและฟื้นฟูสภาพคลองให้มีคุณภาพน้ำที่ดีขึ้น ซึ่งจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน รวมทั้งสามารถใช้เป็นแหล่งน้ำสำรองของ กปน. ได้ในอนาคต

Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125