ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2560
กปน. เปิดบ้านต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยการตำรวจ

วันที่ 20 ธ.ค. 2560

          การประปานครหลวง (กปน.) เปิดบ้านต้อนรับ พ.ต.อ. คมจักร วรคามิน ผู้กำกับการ ฝ่ายกิจการการฝึกอบรม วิทยาลัยการตำรวจ และคณะผู้ฝึกอบรมหลักสูตร​ ผู้กำกับ​การ รุ่นที่ 113 รวม 140 คน ซึ่งมาศึกษาดูงาน และเยี่ยมชมกระบวนการ​ผลิต​น้ำ​ประปา​ที่สะอาด ปลอดภัย และมีคุณภาพ ตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก (WHO) ณ โรงงาน​ผลิต​น้ำ​บางเขน

Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125