ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2560
กปน. รับมอบใบรับรองระบบ HACCP ของโรงงานผลิตน้ำสามเสน

วันที่ 19 ธ.ค. 2560

          เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง (กปน.) นายสมบูรณ์ สุนันทพงศ์ศักดิ์ รองผู้ว่าการ กปน. รับมอบใบรับรองระบบคุณภาพ HACCP ของโรงงานผลิตน้ำสามเสน จาก นางพรรณี อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) โดยโรงงานผลิตน้ำสามเสนได้นำระบบ​การ​วิเคราะห์​อันตราย​และ​จุดวิกฤตที่ต้องควบคุม​ใน​การผลิต​อาหาร หรือ​ระบบคุณภาพ HACCP มาใช้ในการควบคุมกระบวนการผลิตน้ำประปา เพื่อให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ถูกหลักอนามัย​ และ​เหมาะแก่การอุปโภคบริโภค โดยได้รับการรับรองครั้งแรกเมื่อปี 2551 และมีการรักษามาตรฐานมาอย่างต่อเนื่อง จนได้รับการรับรองเป็นครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา

Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125