ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2560
ชาวเกาะเกร็ดเฮ!! กปน. วางท่อใหม่ เสริมเสถียรภาพและเพิ่มแรงดันน้ำ

วันที่ 18 ธ.ค. 2560

           การประปานครหลวง (กปน.) วางท่อข้ามคลอง ให้บริการน้ำประปา เพิ่มแรงดันน้ำรองรับความต้องการใช้น้ำและการท่องเที่ยวเกาะเกร็ด

          เมื่อวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ วัดปรมัยยิกาวาส ต.เกาะเกร็ด จ.นนทบุรี นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการ กปน. เป็นประธานใน "พิธีเปิดจ่ายน้ำเพิ่มแรงดัน ประปาพบประชาชน สุขใจ ที่ได้ดูแลคุณ” ซึ่งเป็นการก่อสร้างวางท่อประปาใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการน้ำประปาและเพิ่มแรงดันน้ำให้สูงขึ้น โดยเป็นการวางท่อประเภทเรซินพอลิเอทิลีนที่มีความหนาแน่นสูง (HDPE) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 300 มิลลิเมตร จากซอยสุขาประชาสรรค์ 1 ไปยังฝั่งเกาะเกร็ด รวมระยะทางทั้งสิ้น 230 เมตร ภายใต้งบประมาณ 8 ล้านบาท โดยให้บริการเสริมจากท่อเดิมที่มีระยะเวลาการใช้งานมานาน ซึ่งหากเกิดการชำรุด จะส่งผลให้ทั้งเกาะเกร็ดไม่มีน้ำประปาสำหรับอุปโภคบริโภค และในปัจจุบัน โครงการดังกล่าวได้แล้วเสร็จและเปิดจ่ายน้ำเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งติดตั้งหัวดับเพลิง และปรับปรุงภูมิทัศน์ในบริเวณที่มีการวางท่อประปาให้สวยงามมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

          นายปริญญา กล่าวเพิ่มเติมว่า ในสมัยก่อนนั้น ชุมชนเกาะเกร็ดใช้ระบบประปาหมู่บ้าน แต่ประสบปัญหาทั้งด้านปริมาณน้ำที่ไม่พอเพียง และปัญหาน้ำด้อยคุณภาพ กปน. จึงได้เข้าไปวางท่อข้ามคลองขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 150 มิลลิเมตร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 จนกระทั่งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มีโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจสนับสนุนการท่องเที่ยว เกาะเกร็ดมากขึ้น มีนักท่องเที่ยวเดินทางมายังเกาะเกร็ดถึงสัปดาห์ละเกือบ 20,000 คน และมีประชากรที่อาศัยในชุมชนเกาะเกร็ดอีกประมาณ 6,000 คน ความต้องการใช้น้ำจึงเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ กปน. จึงได้เตรียมแผนโครงการนี้ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558 โดยมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มเสถียรภาพการให้บริการน้ำประปาในเกาะเกร็ด โดยวางท่อใหม่ดังกล่าวควบคู่กันไปด้วย (โดยท่อเดิมอยู่ระหว่างการพิจารณาบำรุงรักษาที่เหมาะสม) เพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยง กรณีที่ท่อเส้นใดเส้นหนึ่งประสบปัญหา ก็ยังสามารถให้บริการทดแทนกันได้โดยไม่ทำให้เกาะเกร็ดขาดแคลนน้ำประปา และประชาชนในชุมชนเกาะเกร็ดก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น รวมทั้งการท่องเที่ยวเกาะเกร็ดที่สามารถดำเนินต่อไปได้อย่างมีเสถียรภาพ มั่นคง และเพียงพอ นอกจากนี้ กปน. ได้ส่งทีมปฏิบัติการนักวิทย์ชุดขาวลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาบริเวณโดยรอบเกาะเกร็ด เพื่อให้ประชาชนที่พักอาศัยบนเกาะเกร็ด รวมทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้มีความมั่นใจในการใช้น้ำประปาที่สะอาดปลอดภัย เบื้องต้น พบว่าน้ำประปาสะอาด ปลอดภัย และมีปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือเพียงพอต่อการป้องกันการปนเปื้อนจากสิ่งสกปรกภายนอกและเชื้อโรคทุกจุด พร้อมทั้งได้พูดคุยกับประชาชน เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับคุณภาพน้ำประปาที่มีคุณภาพสามารถนำมาใช้อุปโภคและบริโภคได้อย่างปลอดภัยอีกด้วย

Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125