ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2560
กปน. จับมือเทศบาลนครนครปฐม พัฒนาระบบประปา และ CIS บริการประชาชน

วันที่ 14 ธ.ค. 2560

          การประปานครหลวง (กปน.) จับมือเทศบาลนครนครปฐม ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) โครงการความร่วมมือวางแผนการปรับปรุงและพัฒนาระบบประปา ยกระดับสาธารณูปโภคของเทศบาลนครนครปฐม นำเทคโนโลยี CIS พัฒนาสารสนเทศเพื่อการบริการ พร้อมบูรณาการความรู้และความชำนาญด้านระบบประปาให้บุคลากรทั้งสองหน่วยงาน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน

          นายกวี อารีกุล รองผู้ว่าการ กปน. เปิดเผยว่า กปน. และเทศบาลนครนครปฐม ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาสาธารณูปโภคด้านระบบประปาเพื่อรองรับกับการขยายตัวของประชากรในเขตเทศบาลนครนครปฐม ทั้งสองหน่วยงานจึงได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ เพื่อร่วมมือพัฒนาระบบบริหารงานประปาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2560 – 2563 โดยเบื้องต้นเน้นความร่วมมือด้านการพัฒนาระบบบริหารงานประปาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบข้อมูลผู้ใช้น้ำ (Customer Information System : CIS) เพื่ออำนวยความสะดวกให้การจัดการข้อมูลการใช้น้ำของหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สอดรับกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน รวมทั้งพัฒนาระบบการจัดการลดน้ำสูญเสีย ระบบจ่ายน้ำ และในอนาคตจะต่อยอดความร่วมมือด้านกิจการประปาที่เกี่ยวข้องต่อไป เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงน้ำประปาที่สะอาดปลอดภัยและได้รับบริการที่ได้มาตรฐานสากลอย่างทั่วถึง

          ด้าน นายหมวดตรีเอกพันธุ์ คุปตวัช นายกเทศมนตรีนครนครปฐม กล่าวว่า เทศบาลฯ รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งและขอขอบคุณ กปน. ที่เห็นความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ที่ผ่านมา ทางเทศบาลฯ ได้เห็นความสำเร็จของโครงการต่าง ๆ ระหว่าง กปน. กับเทศบาลอื่น ๆ ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม อีกทั้งเทศบาลฯ ได้มาศึกษากระบวนการผลิต การจ่ายน้ำ และการบริการผู้ใช้น้ำ ทำให้มั่นใจในมาตรฐานของ กปน. อย่างยิ่ง โดยความร่วมมือในโครงการนี้ ถือเป็นการบูรณาการด้านบุคลากรและองค์ความรู้ระหว่างหน่วยงาน เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและประเทศชาติ
Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125