ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2560
นักวิทย์ กปน. ตรวจคุณภาพน้ำประปาเกาะเกร็ด การันตีสะอาดปลอดภัย

วันที่ 7 ธ.ค. 2560

          การประปานครหลวง (กปน.) นำทีม "ปฏิบัติการนักวิทย์ชุดขาว” ลงพื้นที่ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาบริเวณเกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวช่วงเทศกาล ผลการตรวจทุกจุดพบว่า น้ำประปาสะอาด ปลอดภัย มีค่าความขุ่น ค่าคลอรีน อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก
Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125