ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2560
กปน. ร่วมเปิดศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ จ.นนทบุรี ณ เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ

วันที่ 4 ธ.ค. 2560

          เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2560 เวลา 15.00 น. ณ เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ จังหวัดนนทบุรี (Government Center) สาขาเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ โดยมี นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) พร้อมภริยา นางสาวสุภาภรณ์ ภักดีจรัส กรรมการบริหารสมาคมแม่บ้านมหาดไทย นายอำพล  อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยผู้บริหารจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วม

          ซึ่งศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จฯ เป็นความร่วมมือระหว่างจ.นนทบุรี กับ กปน. และหน่วยงานอื่น ๆ 11 หน่วยงาน อาทิ ไปรษณีย์ไทย กฟน. สำนักงานประกันสังคม จ.นนทบุรี เป็นต้น  เพื่อร่วมกันพัฒนางานบริการของภาครัฐ อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน สร้างความร่วมมือด้วยระบบ "ประชารัฐ" 

          โดย กปน. เปิดบริการให้คำปรึกษา การรับคำร้องเกี่ยวกับประปา และการรับชำระเงินค่าน้ำประปา เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้ารับบริการ ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ จ.นนทบุรี สาขาเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ (บริเวณชั้น 3 ข้างร้าน DR.SUPRANEE) ได้ในช่วงเวลา 11.00 - 18.00 น. ของวันจันทร์ - วันศุกร์ และช่วงเวลา 10.00 - 18.00 น. ของวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125