ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2560
ระบบคุณภาพน้ำประปาออนไลน์ (twqonline.mwa.co.th) ใช้ได้ตามปกติแล้ว

วันที่ 27 พ.ย. 2560

          ตามที่ การประปานครหลวง (กปน.) ได้แจ้งว่า เว็บไซต์คุณภาพน้ำประปาออนไลน์ (twqonline.mwa.co.th) เกิดเหตุขัดข้อง ขณะนี้ กปน. ได้ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ และสามารถแสดงผลค่าคุณภาพน้ำได้ทุกสถานีตามปกติแล้ว กปน. ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125