ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2560
นักวิทย์ กปน. ตรวจสอบคุณภาพน้ำชุมชนหลวงพรต ท่านเลี่ยม ท้าพิสูจน์ดื่มน้ำประปา

วันที่ 5 พ.ค. 2560

          การประปานครหลวง (กปน.) ลงพื้นที่ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำที่ชุมชนหลวงพรต ท่านเลี่ยม เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ที่มีภาพท่อประปาเก่าเผยแพร่ตามโซเชียลมีเดีย แต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนท่อใหม่แล้ว ซึ่งผลตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาปรากฏว่า อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัย พร้อมเชิญชวนผู้ใช้น้ำดื่มน้ำประปาจากก๊อกเพื่อยืนยันคุณภาพน้ำร่วมกัน
Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125