ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2560
กปน.นำเสนอนิทรรศการ WSPs แก่นายกฯ ณ ทำเนียบรัฐบาล

วันที่ 4 พ.ค. 2560

          เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ดร.รอยล จิตรดอน กรรมการการประปานครหลวง (กปน.) พร้อมด้วยนายคงเกียรติ เจริญบุญวรรณ รองผู้ว่าการ กปน. ร่วมชมนิทรรศการประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการน้ำเพื่อสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องแก่ประชาชน ในการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2560 ตามพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ซึ่ง กปน. ได้นำเสนอชุดข้อมูลความรู้ WSPs (Water Safety Plans) หรือแผนน้ำประปาปลอดภัย ให้แก่นายกรัฐมนตรี กรรมการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกหน่วยงาน
Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125