ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2560
กปน. ร่วมแสดงความยินดี บมจ. การบินไทย ครบรอบปีที่ 57

วันที่ 4 พ.ค. 2560

          เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ณ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ถ.วิภาวดีรังสิต นางสาวสุวรา ทวิชศรี ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การประปานครหลวง (กปน.) เป็นผู้แทน กปน. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา บมจ. การบินไทย ครบรอบปีที่ 57 และมอบเงินจำนวน 10,000 บาท แก่ นางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการพาณิชย์ รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เพื่อสมทบกองทุนเพื่อการกุศล "รักคุณเท่าฟ้า" สำหรับบริจาคในกิจกรรมด้านการกุศลต่าง ๆ ของบริษัทฯ ต่อไป
Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125