ค้นหา
  การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนชั่วคราวถนนรามคำแหง บางพื้นที่ วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล และถนนสหกรณ์ บางพื้นที่ วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไม่ไหลชั่วคราว วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  เกาะติดข่าวภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2560
กปน. เตรียมปรับปรุงระบบข้อมูลผู้ใช้น้ำครั้งใหญ่ ตั้งแต่ 17.00 น. ของวันที่ 28 เม.ย. 2560 - 2 พ.ค. นี้

วันที่ 28 เม.ย. 2560

นางผุสดี ขอมทอง รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า ในช่วงวันหยุดเทศกาล (วันแรงงาน) นี้ กปน. จะดำเนินการปรับปรุงระบบข้อมูลผู้ใช้น้ำทั้งระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการผ่านช่องทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ของ กปน. ทั้งนี้ระหว่างการดำเนินการจะส่งผลให้ระบบ e-Service แอปพลิเคชัน MWA onMobile และระบบการส่ง SMS เพื่อแจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวสารแก่ผู้ใช้น้ำ ไม่สามารถให้บริการได้ชั่วคราว ตั้งแต่เวลา 17.00 น. ของวันที่ 28 เม.ย. 2560 และจะสามารถให้บริการตามปกติ ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ของวันที่ 2 พ.ค. 2560 เป็นต้นไป

นางผุสดี กล่าวอีกว่า สำหรับประโยชน์ในการปรับปรุงครั้งนี้ เป็นการเชื่อมโยงข้อมูลระบบสารสนเทศของ กปน. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้น้ำที่มารับบริการของ กปน. ได้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะการปรับปรุงระบบ e-Service และแอปพลิเคชัน MWA onMobile ให้สามารถชำระค่าน้ำประปาผ่านบัตรเครดิตได้ พร้อมทั้งเพิ่มการให้บริการต่าง ๆ งานวางท่อของหมู่บ้านจัดสรร สามารถยื่นคำร้องผ่านระบบ e-Service ได้ รวมถึงการปรับปรุงระบบการชำระค่าน้ำจากตัวแทนรับเงินเป็นแบบ Real time ซึ่งจะพร้อมให้บริการในเร็ว ๆ นี้

Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125