ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2560
กปน. หยุดให้บริการที่ศูนย์บริการภาครัฐฯ เซ็นทรัลเวสต์เกต 29 เม.ย. - 1 พ.ค. 60

วันที่ 25 เม.ย. 2560

         นางสาวสุวรา ทวิชศรี ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การประปานครหลวง (กปน.) แจ้งว่า กปน. จะหยุดให้บริการที่ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต ชั้น 1 โซนแฟชั่นพลัส ตั้งแต่วันที่ 29 - 30 เมษายน และวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 เพื่อปรับปรุงระบบงานบริการให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยจะเปิดให้บริการตามปกติในวันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2560 กปน. ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการประชาชน โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง
Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125