ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2560
กปน. สนับสนุนน้ำดื่มสงกรานต์พระประแดง

วันที่ 25 เม.ย. 2560

          เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2560 การประปานครหลวง (กปน.) สนับสนุนรถบรรทุกน้ำ และรถบริการน้ำดื่มเย็น ในงานประเพณีสงกรานต์พระประแดง ซึ่งจัดโดยเทศบาลเมืองพระประแดง และหน่วยราชการในอำเภอพระประแดง ในการนี้ นายสุเทพ เอื้อปกรณ์ ผู้จัดการสำนักงานประปาสาขาสุขสวัสดิ์ ร่วมงานด้วย
Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125