ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2560
กปน. มอบน้ำดื่ม สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม

วันที่ 11 เม.ย. 2560

           การประปานครหลวง (กปน.) มอบน้ำดื่มบรรจุถ้วยแก่หน่วยงานและชุมชนต่าง ๆ สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม ได้แก่ กิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ, งานวันสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรม สำนักงานเขตบางเขน, กองทุนแม่ของแผ่นดิน สำนักงานเขตสายไหม, กิจกรรมลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย ชุมชนโซน 5 เขตสายไหม และกิจกรรม "ดีพียูเกม 2016” มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125