ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2560
กปน. สนับสนุนการจัดงานสงกรานต์ กทม. ไม่ตัดน้ำ พร้อมให้บริการในวันหยุดที่เซ็นทรัล เวสเกต

วันที่ 11 เม.ย. 2560

            นางสาวสุวรา ทวิชศรีผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การประปานครหลวง (กปน.) แจ้งว่า ในเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ กปน. จะให้บริการน้ำดื่มบรรจุถ้วยภายในงาน "เทศกาลมหาสงกรานต์กรุงเทพมหานคร” ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร และงาน "วันสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรม” ณ สำนักงานเขตบางเขน รวมทั้งเปิดจุดบริการน้ำประปาสำหรับเล่นสงกรานต์ ภายในงาน "อัศจรรย์สงกรานต์กลางกรุง” บริเวณลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
          ทั้งนี้ กปน.จะปิดทำการระหว่างวันที่ 13–17 เมษายน 2560 แต่ประชาชนสามารถ ใช้บริการชำระค่าน้ำ และขอคำปรึกษาในการใช้น้ำได้ทุกวัน ยกเว้นวันที่ 13 และ 14 เมษายน 2560 ณ ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ ห้างเซ็นทรัล เวสเกต ชั้น 1 โซนแฟชั่นพลัส หรือชำระค่าน้ำได้ที่ตัวแทน เช่น เคาน์เตอร์ธนาคาร เคาน์เตอร์เซอร์วิส เป็นต้น โดยเสียค่าธรรมเนียม ฉบับละ 10 บาท แม้ใบแจ้งหนี้ที่เกินกำหนดก็สามารถชำระที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสได้ โดยเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มอีกฉบับละ 10 บาท และค่าเชื่อมโยงข้อมูลอีก 15 บาท โดย กปน. จะไม่มีการระงับการใช้น้ำชั่วคราว หรือตัดน้ำแต่อย่างใด และจะเปิดให้บริการตามปกติในวันอังคารที่ 18 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป หากประชาชนท่านใดมีเหตุขัดข้องเกี่ยวกับการใช้น้ำประปาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์บริการประชาชน โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง
Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125